Antarktická sezóna 2012-2013 na české polární stanici začíná. Čím bude výjimečná?

Přípravy na další sezónu na vědecké stanici J. G. Mendela vrcholí. Čím bude výjimečná a co můžeme očekávat?

Antarktická sezóna 2012-2013 na české polární stanici začíná. Čím bude výjimečná?
Antarktická sezóna 2012-2013 na české polární stanici začíná. Čím bude výjimečná?
Zdroj: archiv

Expedice Masarykovy univerzity, České geologické služby a Vysokého učení technického v Brně vyráží na Českou vědeckou stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse na Antarktidě. 

PTEJTE SE!
Na adresu online@national-geographic.cz nám můžete do redakce až do 17. prosince zasílat otázky na Pavla Kaplera, vedoucího antarktické expedice 2012/2013. Vybereme 10 nejzajímavějších dotazů a Pavel Kapler vám na ně ještě v předodjezdovém a předvánočním shonu odpoví.

 

Rekordní počet účastníků

Čtrnáct vědců (jeden z nich je zároveň lékařem výpravy), dva odborní asistenti (technici výzkumné infrastruktury), správce stanice (který je zároveň vedoucím expedice) a dva technici zodpovědní za údržbu a provoz stanice. Jako dobrovolník se k výpravě přidá specialista na obnovitelné zdroje elektrické energie, který pomůže s instalací sestavy sto osmi fotovoltaických panelů; celkem stanice uvítá 20 osob.

Kdo jede bádat na českou antarktickou stanici?

MUDr. Kristián Brat - humánní fyziologie, lékař výpravy
RNDr. Pavel Coufalík - analytická chemie
Mgr. Tomáš Franta - klimatologie, meteorologie
MSc. Andrei Diakin - botanika, zoologie
Mgr. Tomáš Jagoš - klimatologie, meteorologie, glaciologie
Ing., Dr. Pavel Jurajda - ichtyologie
Mgr., Ph.D. Lukáš Krmíček - geologie, vulkanologie (pracovník VUT Brno)
RNDr. Šárka Mašová - parazitologie
Doc. RNDr., Dr. Slavomír Nehyba - geologie
Mgr., Ph.D. Daniel Nývlt - geomorfologie, geologie, glaciologie
Mgr., Ph.D. Iva Přikrylová - parazitologie
Mgr. Jan Russnák - geografie, kartografie, geodézie
Doc. RNDr., CSc. Ivo Sedláček - mikrobiologie
Mgr., Ph.D. Peter Váczi - rostlinná fyziologie, botanika (lichenologie, bryologie, algologie)
Doc. RNDr., Ph.D. Martin Vácha - zoologie bezobratlých
Mgr., Ph.D. Radek Vodrážka - geologie, paleontologie (pracovník ČGS Praha)

Správce stanice Pavel Kapler a techničtí pracovníci společnosti Czechoslovak Ocean Shipping, pánové Petr Šrámek a Karel Holčák, se budou věnovat jak podpoře provádění vědeckých aktivit, tak především údržbě a zdokonalování infrastruktury stanice.

Vědecké činnosti v rámci expedice Masarykovy univerzity na stanici J. G. Mendela budou zaměřeny na výzkum lokálních klimatických podmínek odledněné severní části ostrova Jamese Rosse, měření a hodnocení rychlosti ústupu ledovců, tání sněhové pokrývky a rozmrzání činné vrstvy trvale zmrzlé půdy. Zvláštní pozornost bude věnována měření a modelování škodlivého UV záření pronikajícího k zemskému povrchu během každoročního úbytku stratosférického ozónu nad Antarktidou.

Biologicky orientované disciplíny se zaměří na pokračování výzkumu v oblasti reakcí vegetace na drsné klimatické podmínky, biodiverzitu mikroorganismů a jejich fyziologické vlastnosti. V neposlední řadě budou v expedici zastoupeny živočišné vědy, především parazitologie antarktických ryb a magnetorecepce bezobratlých živočichů.

Během letošní expedice bude také pokračovat výzkum křídových a paleogenních společenstev rostlin a živočichů získaných ze sedimentů zaobloukové pánve Jamese Rosse. Vulkanologický výzkum bude zaměřen na detailní výzkum plášťových komponent v magmatu zaobloukového balzaltového vulkanismu vulkanické skupiny Jamese Rosse, stejně tak jako studium vulkanosedimentárních členů tohoto převážně podledovcového neogenního až kvartérního vulkanismu. Nejmladší klimatický a environmentální vývoj bude studován ve sledech jezerních sedimentů vybraných jezer na ostrovech Jamese Rosse a Vega.

Tradiční cestou

Expedice vyráží na cestu poslední den roku 2012, let Praha-Frankfurt-Santiago de Chile-Punta Arenas (Patagonie), odkud se přeplaví chilským armádním ledoborcem Almirante Oscar Viel do blízkosti ostrova Jamese Rosse. Poslední etapa cesty, vylodění, proběhne na plovoucím pontonu. Na stanici stráví účastníci expedice asi dva měsíce, návrat zpět přes rozbouřený Drakeův průliv opět zajistí ledoborec Almirante Viel. Předpokládaný návrat je přibližně v polovině března 2013.

Počet ubytovaných na stanici se zvětší

V sezóně 2012-13 bude zvýšena ubytovací kapacita stanice na konečných 20 míst plus tři provizorní pro případ nouze. Navíc sem bude dopravený nový technický kontejner (poslouží jako sklad a úpravna pitné vody) a bude provedena instalace fotovoltaických panelů pro významnou úsporu fosilních paliv, jejichž spalováním dosud na stanici vznikalo převážné množství potřebné elektrické energie. Za tuto instalaci bude odpovědný technik-dobrovolník, pan Jaroslav Zicha.

Během expedice očekávají obyvatelé stanice návštěvu polské jachty Selma, která ke břehům ostrova připluje již podruhé; jedním z členů její posádky bude i cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba, který byl členem loňské výpravy Masarykovy univerzity. 

Spojení se stanicí

Spojení se stanicí zajišťuje a stále vylepšuje Katedra telekomunikační techniky ČVUT v Praze. Polárníci věří, že i při této expedici se jim podaří podávat o sobě zprávy domů; s veřejností budou ve spojení především prostřednictvím tiskových zpráv, které médiím zpřístupní tiskový odbor Masarykovy univerzity a zároveň budou uveřejněny na stránkách Polárního výzkumu MU.

Za všechny členy expedice čtenáře zdraví  Pavel Kapler, vedoucí expedice

Úvodní foto: Thinkstock

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články