Autor: Hynek Adámek

VIP autor RNDr. Hynek Adámek 13.2. 1962 Absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně - obor fyzická geografie a kartografie. V létech 1987 - 1990 pracoval v Geografickém ústavu. Od r. 1991 externě pracuje jako průvodce pro CK S.E.N. V roce 1993 se stává jedním z členů týmu, který připravuje expedici "Živá Afrika". Trvala od 14.dubna do 5.prosince 1994 a byla to poslední velká expedice s vozidlem speciálně připraveným v kopřivnické automobilce. V období 2000-2003 pracuje jako stálý redaktor v geografickém magazínu Koktejl a od roku 2003 je stálým spolupracovníkem magazínu National Geographic Česko. Jak občas s oblibou říká: “Cestovat do oblastí kde je hezky a klid a psát o nich, mně moc neláká, chybí mi tam příběh. Snad proto mám tak rád Afriku se všemi jejími tvářemi a cesty za reportážemi do Černobylu, nebo za lidmi, jejichž osud změnilo mizející Aralské jezero mne ovlivnily navždy.“ V roce 2005 se jako jediný novinář účastní první fáze výstavby české vědecké stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Knihy 1997 - Společně s pány Hanzelkou a Zikmundem vydává publikaci Živá Afrika. Je založená na srovnání Afriky jakou viděli oni v roce 1947 a členové expedice Živá Afrika v roce 1994. 2000 - S afrikanistou Pavlem Mikešem je podepsán po titulem Čas je dar Afriky. 2003 - Island – soulad protikladů /společně s Jakubem Havlem/ 2010 - Češi v Antarktidě – historie a současnost české přítomnosti na nejdrsnějším kontinentu planety. Výběr z fotografických výstav: 1995 - Národní Muzeum - Živá Afrika. Výstava fotografií z expedice Živá Afrika společně s fotografiemi Hanzelky a Zikmunda o 47 let mladšími. 2000- Národní Muzeum - Etiopie. Každodenní Etiopie v období příprav knihy Čas je dar Afriky. Společně s Janem Šibíkem a filmovým dokumentem Jiřího Škvora. 2005 - Češi v Antarktidě – Národní muzeum. Seznámení veřejnosti s budováním 1. české vědecké stanice v Antarktidě.

Články autora