Archetyp šíleného génia: Nakolik je poezie spojená s psychózou?

Existuje spojení mezi poezií a psychózou? Tvrzení, že od geniality je jen krůček k šílenství se považuje za téměř platné a je na snadě, že psychologové věnovali a věnují hledáním souvislostí mezi duševní nemocí a psychózou mnoho času.

Jsou géniové jen krůček od šílenství?
Jsou géniové jen krůček od šílenství?
Zdroj: Isifa

Nejnovější britská studie zkoumala zda básníci vykazují více symptomů duševní labilnosti než ostatní lidé. Jedním z autorů studie je i básnířka Helen Mort.

Psychóza je definována jako závažný duševní stav, který lze specifikovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním, přičemž se mění vztah nemocného k realitě. Takový člověk svým fantaziím, či bludům bezmezně věří.

Výzkumníci najali 294 básníků k anonymnímu online průzkumu. 92 % z nich již někdy ve svém životě publikovalo svou tvorbu. V dotazníku, kde bylo hlavním indikátorem měření psychotických příznaků se ukázalo, že básníci vykazují nadprůměrné známky nevšedních zážitků, kognitivní dezorganizace a impulzivní nekonvenčnosti. Umělci, kteří popsali svou práci jako avantgardní, měli v těchto oblastech ještě vyšší skóre, zvlášť v části dotazníku věnované poruchám nálady.

Když měli básníci sami ohodnotit stav svého duševního zdraví a možných duševních chorob, bylo skóre taktéž vysoké. Celkem 0,7 % zúčastněných uvedlo schizofrenii, 15 z nich nahlásilo bipolární poruchu, 152 přiznalo deprese a 80, tedy 27,2 % popsalo úzkostné poruchy.

I když tato čísla nejsou zas až tak vzdálená běžné populaci, zdá se, že básnící jsou skutečně náchylnější k psychózám, nebo si to alespoň myslí. Je ovšem také možné, že jen tíhnou k všeobecně známému archetypu šíleného génia.

Mohlo by vs zajímat:

Související články