DNEŠNÍ DEN V HISTORII: 21. května

Popravčí četa nad těly rumburských vzbouřenců 29. května 1918.
Popravčí četa nad těly rumburských vzbouřenců 29. května 1918.
Zdroj: Archiv

1349: Král Dušan Silný vyhlásil Zákoník, Srbsko za jeho vlády dosáhlo nakrátko největšího územního rozkvětu.

1809: Napoleon Bonaparte byl poražen rakouskou armádou ve dvoudenní bitvě u Aspern.

1863: Založení církve Adventisté sedmého dne v michiganském Battle Creeku.

1871: Francouzská armáda zahájila likvidaci Pařížské komuny. Během týdne padlo 20 000 revolucionářů.

1900 – Ruské jednotky obsadily Mandžusko (severní Čínu).

1904: FIFA je založena v Paříži.

1918: Po šesté hodině ranní zahájili čeští vojáci náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády tzv. rumburskou vzpouru. Tři vůdcové povstání byli 29. května v časných ranních hodinách zastřeleni. Následně bylo během dne odsouzeno a popraveno daších sedm vojáků. 

Dopisy jednoho z vůdců vzpoury, Františka Nohy, na rozloučenou mamince a sourozencům

Drahá maminko.
Přijměte nejsrdečnější pozdrav a vřelé políbení, už poslední, proč dozvíte se později.
Bylo u nás v Rumburku něco nepředvídaného, čehož jsem se musel zúčastnit, což má za následek, že stojím nyní před stanným soudem a budu odsouzen k smrti, což očekávám, ale Vám se přiznám z toho, že jsem nevinen - musel jsem udělat to co dělali druzí.
Proto Vás prosím drahá maminko, odpusťte mně vše co jsem Vám tady špatného udělal a zapomeňte, že jste měla syna Františka. Loučím se s Vámi v duchu a na shledanou až u toho nejvyššího soudu. který jedině soudí spravedlivě.
S Bohem

Milý bratříčku a sestřičko.
I Vám poslední můj pozdrav a polibek, odpusťte mne vše - nezlobte se na mne - a hlavně Vás prosím, starejte se o naši drahou maminku, nedělejte ji trpké žití.
Budu umírat, ale bez viny, neb jsem musel dělat něco, co dělali druzí. Jsem spoutám a čekám na další. Poslední sbohem též Vaškovi.
Co čtete toto psaní, nejsem již mezi živými.
S Bohem František

1924: Poprvé spatřilo světlo světa slovo "rozhlas".

1927: Charles Lindbergh přistál v Paříži, když jako první a sám dokončil přelet Atlantiku po startu z USA.Noviny oznamují historický přelet

1982: V rámci války o Falklandy se vylodilo 4 000 britských vojáků v zátoce San Carlos na Falklandech s cílem znovudobytí souostroví.

1991: Bývalý indický premiér Rádžív Gándhí byl zavražděn sebevražednou atentátnicí v blízkosti města Madras.

1995: Papež Jan Pavel II. během své návštěvy v Olomouci svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.

2008: Česká vláda uznala Republiku Kosovo.

Související články