DNEŠNÍ DEN V HISTORII: 9. ČERVNA

Kačer Donald
Kačer Donald
Zdroj: Studio Disney

747: Vzpoura Abbásovců (potomků strýce proroka Mohameda) proti islámskému světu vládnoucímu rodu Umajjovců. Pod vedením Abú Muslima al-Churásáního obsadili město Merv (dnes Mary v Turkmenistánu) v provincii Chorásán v severovýchodní Persii. Marván II., poslední ummajovský chalífa, se pokusil rebelii vojensky potlačit, ale jeho armáda byla v bitvách u Níšápúru, Jurjane, Nehavandu a Karbalá poražena. Abbásovci definitivně porazili Umajjovce v bitvě u řeky Velký Zab v roce 750.

Jiří z Poděbrad sice Matyáše Korvína, svého zetě, zajal a dohodl smír, uherský král se přesto nechal zvolit českým vzdorkrálem.1468: Vojsko uherského krále Matyáše Korvína vydrancovalo a vypálilo po obléhání Třebíč. Hlavní příčinou česko-uherských válek bylo papežské prohlášení z 23. července 1466. Ve veřejné konsistoři byl český král Jiří z Poděbrad prohlášen kacířem a později byl papežem Pavlem II. zbaven úřadu krále a jeho poddaní byli vyvázáni z přísahy věrnosti a oddanosti.

1534: Francouzský průzkumník Jacques Cartier jako první Evropan v Americe spatřil řeku Sv. Vavřince.

1934: Kačer Donald se objevil poprvé na filmovém plátně.

1948: Založení Mezinárodní archivní rady v Paříži.

1970: Při katastrofální povodni na jižní Moravě zahynulo 34 horníků dolu Dukla Šardice, do kterého se vylil Šardický potok, a vznikly velké škody v obcích Lovčice, Dražůvky, na trati Čejč - Ždánice i jinde.

2004: Město Litovel bylo poničeno tornádem.

2008: Dominik Hašek oznámil ukončení své profesionální hokejové kariéry.

Související články