Ježíš: pro muslimy velký prorok, pro židy podvodník. Kdo byl ve skutečnosti?

Jak vidí Ježíše Krista jiná náboženství? Podle muslimů sestoupí na Zem vyzbrojený kopím a probodne Antikrista. Pak bude pohřben po Mohammedově boku v Medíně.

Ježíš: pro muslimy velký prorok, pro židy podvodník. Buddhistům je to jedno
Ježíš: pro muslimy velký prorok, pro židy podvodník. Buddhistům je to jedno
Zdroj: archiv

Ježíš je nejvýznamnější postavou křesťanství, ale za velice důležitou postavu ho považují také muslimové. Z několika pohledů byl dokonce významnější než Mohammed. 

Muslimové označují Ježíše (neboli Ísu) za mesiáše, proroka a posla. Jejich pohled na něj se téměř neliší od toho, jak ho vnímají křesťané. Dva největší rozpory mezi oběma náboženstvími jsou jen na počátku a na konci Ježíšova příběhu.

Podobná videa jsou pro muslimy urážlivá. Film život Briana však tvrdě narazil také u mnoha křesťanů:

Zdroj: Youtube

Neposkvrněné početí proroka Ježíše 

Podle islámu se Ježíš narodil Marii, podle legendy „bez účasti ďábla“ – tedy podobně jako u křesťanů vlastně neposkvrněným početím. Problém je otec. Zatímco křesťané trvají na tom, že Ježíš je Syn Boží, muslimům to přijde jako nesmysl. Proroků je podle nich celá řada a Bůh je jedinečný a nepochopitelný. Proč by měl mít syna a proč by jím měl být právě Ježíš? Opírají se o to, že výrazem Syn Boží se v Bibli označuje mnohem víc osob, například proroci Daniel nebo Jákob. 

Ježíš má mezi proroky islámu výjimečné místo – byl jedním z mála, kdo byl schopen dělat zázraky; například Mohammed toho schopen nebyl. Islám respektuje všechny zázraky, které jsou Ježíšovi připisovány, stejně jako třeba starozákonní Jozue zastavil slunce a měsíc na obloze, mohl Ježíš kráčet po vodě.

Ježíš byl muslim

Islám připisuje Ježíšovi ještě jinou veledůležitou roli – byl tím, kdo předpověděl příchod Mohammeda, tedy muže, který stvořil islám. Má tedy podobnou úlohu jako Jan Křtitel v křesťanství… Vypráví o tom súra Sevřený šik. Ježíš v ní říká „Dítka Izraele, já jsem vskutku poslem Božím k vám, potvrzujícím pravdivost toho, co bylo přede mnou sesláno z Tóry, a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude.“ Pro vysvětlenou – Ahmad není nějaký další prorok, toto slovo znamená v arabštině „nejvznešenější“ – a označuje právě Mohammeda.

Muslimové vidí v mnoha činech Ježíše Krista činy dobrého muslima. Ježíš například učil, aby se lidé omývali před modlitbou – stejně jako muslimové, nebo padal na tvář, také jako muslimové. Podobných příkladů našli muslimští teologové mnohem víc.

Druhým sporným bodem je pro muslimy Ježíšova smrt. Nevěří, že zemřel na kříži, ani v to, že se vrátil zpět na Zemi. A jak tedy muslimové vysvětlují Ježíšovu smrt na kříži? V Koránu se popisuje takto: “…oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo“. Co dělal v době, kdy byl podle křesťanů po smrti a podle muslimů žil, o tom Korán nevypráví. Někteří muslimští učenci tvrdili, že odešel kázat do Kašmíru, kde také zemřel. 

Velká role čeká na Ježíše podle muslimů ještě na konci světa. Tehdy bude účastníkem posledního soudu – jako svědek. Pak se vrátí na pozemský svět a vyzbrojen kopím zničí nejprve Antikrista a pak všechny nevěřící. Jak vidět, pro muslimy je Ježíš mnohem bojovnější než v křesťanské představě. Na Zemi pak Ježíš ještě vybuduje univerzální společenství muslimů a po čtyřiceti letech života zemře, aby byl pohřben vedle Mohammeda v Medíně.

 

Ježíš u židů a buddhistů

 

Ježíš je důležitou postavou i dalších významných náboženství. Mnohem větší problém než pro muslimy představuje Ježíš v judaismu. Židé tradičně pokládali Krista za jednoho z mnoha falešných mesiášů - ale díky jeho vlivu za toho nejvíc nebezpečného. Židé nemohou Ježíše přijmout ani jako část Boha, ani jako mesiáše - ten teprve přijde. 

Buddhisté Ježíše moc neřeší. Zajímá je především jeho podobnost s Buddhou, která je v mnoha ohledech opravdu nápadná. Někteří buddhističtí myslitelé věří, že si křesťanství řadu motivů vypůjčilo. Někteří lamové tvrdili, že Ježíš byl podobně jako Buddha osvícená bytost, která prošla celou řadou inkarnací. Jedinečnost Ježíše, jak ji chápou západní křesťané, je pro buddhisty nesmyslná…

 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články