Jak to bylo doopravdy s Annu Frankovou: Kdo ji ve skutečnosti udal a proč?

Příběh židovské dívky Anny Frankové, která se za druhé světové války ukrývala v Amsterodamu a nakonec přesto zemřela v koncentračním táboře Bergen-Belsen, dodnes dojímá celý svět. Jedno však stále není jisté - kdo její rodinu zradil a udal nacistům.

Anna Franková
Anna Franková
Zdroj: Archiv

O tom, že gestapo odhalilo úkryt Frankových na základě udání, spekuloval už Annin otec Otto, který jako jediný z rodiny válku přežil a postaral se o vydání známého dceřina deníku. Sám však na nikoho přímo nepoukázal a možných jmen naznačovaných historiky bylo mnoho.

Z amsterodamských udavačů se dostalo zvláštní pozornosti ženě jménem Ans van Dijk. Ta před válkou provozovala v nizozemské metropoli kloboučnictví, protože ale pocházela z židovské rodiny, v roce 1941 byla nucena obchod uzavřít. Zpočátku pomáhala dalším židovským obyvatelům města zařídit si falešné doklady a najít úkryty, po dvou letech však byla prozrazena a předvedena k výslechu.

Nacistický vyšetřovatel Peter Schaap uzavřel s vystrašenou ženou dohodu: nechá ji na svobodě, pokud bude donášet na jiné Židy. Ans van Dijk souhlasila, a do své nové "práce" se dokonce vrhla se vší vervou. Během několika týdnů udala devět lidí, včetně svého bratra, jeho manželky a třech dětí.

Ans van Dijk byla tak výkonná, že se v krátké době stala jakousi manažerkou celého udavačského týmu. Osobně byla zodpovědná za deportaci 145 Židů, u nichž si nejprve získala důvěru a následně je vehnala do pasti.

Ans van Dijk u souduAns van Dijk u souduZdroj: ArchivSyn jednoho holandského odbojáře Gerard Kremer se domnívá, že tato zrádkyně mohla mít prsty i v zatčení rodiny Frankových. Operovala totiž v těsné blízkosti domu, kde se Anne se svou sestrou a rodiči ukrývala. Jeho otec podle něj navíc zaslechl rozhovor, který Ans vedla s několika vojáky na počátku srpna 1945. Frankovi byli zatčeni jen pár dnů poté.

Ans van Dijk byla za své činy po válce popravena zastřelením, v případě rodiny Frankových se ale její vina nikdy neprokázala.

Na druhou podezřelou v nedávné době poukázal synovec sekretářky, která pracovala pro Otto Franka. Podle něj židovskou rodinu udala její sestra Nelly Voskuijl, jež po čtyři roky kolaborovala s gestapem. Svědectví prý o tom podali další rodinní příslušníci.

Nizozemští historici se přesto zatím přiklánějí k názoru, že se rodina Frankových stala obětí náhodné razie v rámci vyšetřování podvodů s potravinovými lístky. Této hypotéze nahrává i fakt, že zpráva ze zatýkání byla vyhotovena hospodářským oddělením policie a nikoli vyšetřovateli, kteří se zabývali hledáním ukrytých Židů.

Zdroj: Youtube