Lemuří armageddon. Vyhynutí hrozí 90 procentům druhů

Nový výzkum dokazuje, že lemuři jsou ještě ohroženější, než se původně předpokládalo. Jsou nejohroženějšími primáty i savci na světě.

Lemuří armageddon. Vyhynutí hrozí 90 procentům druhů
Lemuří armageddon. Vyhynutí hrozí 90 procentům druhů
Zdroj: archiv

Lemuři žijí pouze na Madagaskaru, nikde jinde na světě je nenajdete. Jejich životní prostředí je ohroženo mnoha faktory (těžba vzácných dřevin, rozšiřování zemědělské půdy a ilegální lov patří mezi nejvýznamnější faktory, ale problém je samozřejmě složitější)

Marné volání?

Podle letošního odhadu expertů je 23 z celkových 103 druhů lemurů kvalifikováno jako kriticky ohrožený druh, což je fáze těsně před vyhynutím. Kritickým druhem jsou označeni živočichové, kteří čelí extrémně vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti (to znamená, že žije méně jak 50 dospělých jedinců tohoto druhu nebo se počet tohoto druhu snižuje o 80 % za deset let).

Podívejte se do naší fotogalerie na nejkrásnější fotografie lemurů

Víc jak 90 % ze 103 druhů lemurů se nově vyskytuje na červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), to tvrdí odborníci na primáty (Primate Specialist Group) z IUCN. Tito biologové sledovali stavy lemurů od roku 2008. Kromě kriticky ohrožených druhů je dalších 52 klasifikováno jako ohrožené a 19 druhů je označeno jako zranitelné (čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období) 

"To znamená, že 91 % všech lemurů je na červeném seznamu IUCN, což tyto primáty jednoznačně řadí mezi nejohroženější savce na světě," říká Russ Mittermeier, předseda skupiny odborníků a prezident organizace Conservation International.

V roce 2008 byla situace (relativně) lepší: 8 druhů bylo kriticky ophrožených, 18 ohrožených a 14 zranitelných. 

Lemuři obývají výhradně Madagaskar - ten je od jihovýchodního pobřeží Afriky asi 370 km širokou úžinou. Pravděpodobně ve druhohorách se postupně začal Madagaskar od Afriky oddělovat. Zpočátku mělká úžina překlenuta úzkými spojovacími šíjemi dovolovala do pozdního eocénu nebo raného oligocénu migraci fauny z kontinentu. Pak se úžina mezi Afrikou rozšířila, oddělila se od Madagaskaru také Indie a po více než 60 miliónu let se madagaskarská fauna vyvíjela samostatně.Ostrov začal být osidlován (kmeny malajsko-polynéského původu) asi před 2 000 lety a jeho nevyhnutelná proměna začala psát svůj vlastní příběh. Jeden příklad za všechny: záhy byl vyhuben byl obrovský lemur Megaladapis, který byl dle kosterních pozůstatků veliký jako osel a vážil 200 kg (dnešním největším druhem lemura je Indri - váží do 9,5 kilogramů). Přeživší lemuři jsou tak doslova žijící fosilie.                                                    (Wikipedie)

Podívejte se na video s Davidem Attenboroughem (pro televizi BBC): 

Maso z pralesa

Nové prohlášení vědců z IUCN také potvrzuje, že jednou z hlavních příčin tak kritického stavu je lov těchto zvířat (ta slouží jako potrava především domorodcům). Rozšiřováním zemědělské půdy (metodou slash and burn, tj. nejdřív se plocha vykácí a poseče, nechá se uschnout a pak se vše zapálí). Madagaskar je jedním z nejchudších států na světě a lidé mají problém se uživit, takže je přirozené, že je u nich ochrana přírody až na druhém místě. Většina Malgašů musí žít s méně než dvěma dolary na den.

Masivní odlesňování ostrova zasahuje přirozeně i domovy lemurů. Domorodci k nim mají snadnější přístup, a tak je ilegální lov těchto zvířat na vzestupu. Ukázala to právě letošní studie. 

"Několik národních parků bylo již zasaženo, ale hlavním problémem je selhání kontroly a nedostatečné prosazování zákonů," vysvětluje Russ Mittermeier BBC. "Vláda není schopna vynucovat si dodržování zákonů, nemají na to kapacity, a místní pralesy jsou tak stále plundrovány kvůli vzácnému dřevu. A to s sebou nevyhnutelně přináší i ilegální lov zvířat."

Maso lemurů, podobnějako jiných exotických zvířat, neskončí jen na jídelníčku místních chudých domorodců. Mnohdy se objeví na menu v luxusních restauracích, kde si jej k obědu dají bohatí Malgaši nebo turisté (více zde).

Nové a nové druhy

Uvádí se, že na světě žije 103 druhů lemurů. Toto číslo se však stále mění. V pralesích (tedy spíš v tom, co z nich zbylo) se objevují stále nové a nové druhy a vědci vedou spory o tom, zda jde o druh nebo poddruh… Důkladným pozorováním a genetickými testy lemuřích populací se opakovaně ukázalo, že jedinci jednoho druhu patří ve skutečnosti každý k jinému druhu. 

Už jsme psali o vzácném bílém lemurovi. Na Madagaskaru jich žije už jen pár stovek

 

 

 

Politika vs. příroda

Říká se, že všechno souvisí se vším, a v tomto případě to platí dvojnásob. Od roku 2009, kdy proběhl státní převrat se situace výrazně zhoršila. Potvrzují to ochránci přírody i vědci.

Zoologická zahrada v Bristolu vede projekt ochrany kriticky ohrožených lemurů - modrookého lemura tmavého Sclaterova a lemura pruhohřbetého. "Býval jsem docela optimistický, myslel jsem, že projekt někam směřuje a místní komunity jsou na naší straně," vypráví Christoph Schwitzer, vedoucí výzkumu v bristolské zoologické zahradě. "Ale od roku 2009 se situace velmi zhoršila. Nyní vidím Malgaše, jak lemury loví, dokonce i modrookého lemura (lemur tmavý Sclaterův; pozn. red) a další vzácné lemury, které jsem předtím ve volné přírodě nikdy neviděl."

"Dnes se za to pytláci ani nestydí, při našem terénním výzkumu jsme viděli na vlastní oči, jak nesli ulovená zvířata, ale vůbec se nebáli (tak jako dříve), protože ví, že jim žádný trest nehrozí."

Nejen lemuři, ale celý Madagaskar vlastně bojuje o přežití - 90 % původního lesa bylo zničeno. Kvalitní dřevo, jako je eben, santal nebo palisandr, je na trhu stále ceněným zbožím. Před dvěma roky se například podařilo vypátrat postele vyrobené ze vzácných dřevin z Madagaskaru, které měly cenu až milion dolarů. 

Chcete pomoci? Máte mnoho možností. Na začátek se podívejte třeba na stránky Duke Lemur Center nebo Conservation International nebo Save the Lemur. Nikdy není pozdě.

Úvodní foto (vari červený): Thinkstock 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články