Nadpřirozené síly šamanů vs západní myšlení. Jak se na šamanismus dívají vědci?

Šamanismus západní svět vždycky fascinoval. Zároveň pro něj byl vždy těžko pochopitelný. Co o něm víme a co je stále tajemstvím?

Nadpřirozené síly šamanů versus západní myšlení. Jak se na šamanismus dívají vědci?

Šamanismus je (velmi stručně řečeno) souhrn náboženských, magických, mystických a mytologických představ a rituálních praktik. Je součástí mnoha kultur po celém světě. Vznikl nejspíš už ve starší době kamenné. Dnes se praktikuje nejen na Sibiři nebo ve střední Asii, ale najdete jej také v jihovýchodní Asii, po celém americkém kontinentu, v subsaharské Africe, v Austrálii a Oceánii.

Tajemné voodoo v Beninu. Nehledejte černou magii ani čarodějnictví

Co je tedy šamanismus?

Šamanismus je těžké definovat. Pokoušelo se o to mnoho lidí a mezi nejznámější a nejjednodušší definice patří ta od Mircea Eliadeho. Šamanismus nazval archaickou technikou extáze, respektive dosažení změněného stavu vědomí (více si přečtěte v knize Šamanismus a nejstarší techniky extáze). O něco širší definici nabízejí religionisté Vilmós Dióssegy a Mihály Hoppál. Všímají si společenské role šamana, jeho duševní a tělesné dispozice a jeho zvolení.  

Mezi hlavní rysy šamanismu se řadí onemocnění předcházející iniciaci - je znakem vyvolení. Šamani mají zvláštní psychické nebo i tělesné předpoklady (nadpočet prstů nebo zubů při narození), vize předcházející iniciaci. Častým doprovodným jevem jsou různé prožitky smrti nebo vzkříšení. Častou součástí rituálů jsou hudební nástroje (chřestidlo nebo buben nejvíce). Svět se rozděluje do 3 částí - nebe a podsvětí a mezi tím je střední svět. Součástí šamanských praktik je animismus a uctívání duchů.  

Podívejte se na video National Geographic a uvidíte, že šamani dokážou tancovat na nožích:

 

Tajemní šamani

Šamani mají ve své komunitě významnou roli - jsou prostředníky mezi lidmi a duchy. Šamani jsou léčitelé, věštci a někdy jsou i politickými představiteli v daném společenství (tak je tomu v některých amazonských a sibiřských komunitách).

Šaman z jihovýchodní Sibiře. FOTO: Wikipedia

Od 19. století se slovo šaman chybně používá jako označení pro léčitele nebo čaroděje. Šamanismus jsou však poměrně jedinečné rituálové praktiky spojené s extatickými prožitky. 

Tanec dervíšů umí přivést do transu. Podívejte se, jak tančí islámští mystikové

Jak se pozná opravdový šaman? Ten je schopen komunikovat s duchy nebo bohy. Dokáže opustit své tělo a vydat se do jiných světů -  do nebe, podsvětí nebo středního světa. Umí se dostat do transu, má vidění a umí věštit nebo se proměňovat ve zvířata. Vlastní ochranného nebo pomocného ducha a má dar léčit nemoci. Tato poslední schopnost je asi proslavila nejvíc.

Role šamana je v různých společnostech různá - někde je jediným prostředníkem se světem duchů (například v Amazonii) a jinde zas byl nahrazen knězem nebo čarodějem (v Africe nebo v případě starověkých Mayů) a jinde existují tyto dvě pozice současně (například Oceánie). S duchy šamani hovoří tajným jazykem,

Komunikování se světem mrtvých je jedna z nejvíce obdivovaných schopností - navíc šamanům to pomáhá věštit a získávat informace. Nejtypičtějším rysem šamanismu je ale cestování mezi  třemi světy - na cestě mu pomáhají kouzelní duchové. Třeba na Sibiři si Evenkové cestování mezi světy představují jako let - šaman se během obřadu proměňuje v ptáka a odlétá. Jinde je obřad vnímán jako jízda na koni nebo sobovi (Tuvinci, Jakuti), a jinde dokonce v představách šamani stoupají po žebříku vzhůru (třeba Tataři).

Extáze pomáhá šamanům vstupovat do jiných světů - je nutným předpokladem jejich cesty. Jak se v ní šamani ocitají a co jim k ní pomáhá? Na toto je odpověď poměrně jednoduchá - je to hudba, tanec a zpěv. Někde používají psychoaktivní látky (Amazonie) nebo půst (Severní Amerika) či meditaci (Tibet).

Šamani dříve a dnes

V současnosti na světě najdeme šamanismus sibiřský a šamanismus severoamerický. Sibiřští šamani byli za carského Ruska i v pozdějším období pronásledováni. Šamanismus ale přežil, a dokonce nyní dochází k jeho rozkvětu. I v Americe to indiánští šamané neměli jednoduché - jejich tradice byla systematicky potírána.

V současné době se mluví o neošamanismu (někdy ve spojení s hnutím new age a jménem Carlos Castaneda) a souvisí nejspíše se současným odcizením člověka a přírody.

Šamanismus a věda

Šamanismus se s vědou stýká v mnoha oblastech. Šamanismus přežívá i do současnosti, a tak přirozeně začal přitahovat i vědce. Asi nejzákladnější kniha věnující se šamanismu je Eloadův Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Mezi další stěžejní díla (pohledem hlubinné psychologie) patří anaýza Archetypy šamanské tradice: Duchovní cesty vnitřního bojovníka, léčitele, vizionáře a učitele od Angeles Arrienové. Šamanismem se ve své práci zabýval třeba C.G.Jung.

Nedávno u nás vyšla zajímavá kniha Biologie víry Bruce Liptona. Buněčný biolog, který se mnoho let zabýval buněčným jádrem a kvantovou fyzikou, píše o tom, jak můžeme změnit své tělo a mysl - pomocí svého chování a myšlenek. Buněčná membrána, "mozek buňky", reaguje na naše pocity - strach, stres nebo radost.

Věda toho o propojení duše a těla zatím příliš neví. Takže na skutečné poznání šamanského mysticismu si musíme ještě počkat.

Ilustrační foto: Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 

 

Související články