Archeologové pravděpodobně našli hrob Ježíše Krista: Jak to bylo s jeho smrtí?

Archeologové, kteří zkoumali křesťanské pohřebiště z 1. století, nalezli na jednom z náhrobků nápis. Nápis, který naznačuje, že mohlo jít o místo posledního odpočinku Ježíše Krista.

Našli archeologové hrob Ježíše Krista? Náznaků přibývá
Našli archeologové hrob Ježíše Krista? Náznaků přibývá
Zdroj: archiv

Archeologové prozkoumali pohřební prostory pomocí kamery umístěné na robotickém rameni. A nafotili řecký nápis, který by se dal přeložit jako: „Božský Jehovo, povstaň, povstaň!“ Na jiném sarkofágu je zase obraz obrovské ryby, která má v tlamě muže – s nejvyšší pravděpodobností jde o ilustraci příběhu Jonáše a velryby.

Tento nález byl objeven jen 80 metrů od tzv. Hrobky Ježíšovy rodiny objevené v 80. letech 20. století. Archeologové, kteří ji zkoumali, tehdy prohlašovali, že na kamenech jsou tam uvedena jména blízkých příbuzných Ježíše Krista. Právě tento objev patřil ke spouštědlům vlny teorií, většinou zcela pavědeckých, o tom, jak se Ježíš oženil a žil s Máří Magdalénou. Tyto hypotézy byly odsouzené jak teology, tak historiky i archeology. Dostaly se však mezi lidi, zejména díky knihám (a později filmům) Dana Browna.

Archeologie proti víře 

Bohužel prozkoumat kobku se nedařilo; výzkum zde probíhal jen velice krátce, pak byl kvůli protestům ortodoxních Židů zakázán. Báli se, aby intenzivní archeologické výzkumy nenarušovaly jejich život. Hrobka tedy byla uzavřena a nad ní nechali postavit věž. Další výzkum v této lokalitě je dnes tedy už prakticky vyloučen.

Ale americkému biblistovi Jamesi Taborovi z Univerzity Severní Karolíny v Charlotte se podařilo dostat od jeruzalémských úřadů povolení pro další výzkum, v relativně nedaleké lokalitě. Vědec se spojil s dokumentaristou Simchou Jacobovici a od roku 2010 zkoumá a zaznamenává oblast vzdálenou jen 80 metrů od „Ježíšovy hrobky". Tým využívá řadu špičkových přístrojů a metody citlivé k prostředí, kde se výzkum provádí. Ostatně jinak by vědci ani nedostali povolení. Nejprve do zdí vyvrtali díry, jimiž pak pouštějí do kobek robotickou paži na jejímž konci je kamera a fotoaparát.

Hrobka pod dvorkem

Výsledkem tohoto průzkumu je objev „Dvorní hrobky“ – název pochází od toho, že leží téměř pod dvorem domu. A právě uvnitř Dvorní hrobky našli archeologové podivné nápisy. Podle biblisty naznačují, že by hrobka Ježíšovy rodiny opravdu mohla být místem posledního odpočinku Spasitele. Nebudeme jejich teorie potvrzovat ani vyvracet, jen vám přinášíme jejich argumenty. Podle Tabora leží obě hrobky na pozemku, který patřil stejnému muži – Josefu Arimatejskému. A ten měl zase podle evangelií pohřbít Ježíšovo tělo. 

Kontroverzní ale respektovaný 

Dalším důkazem, který má svědčit pro tuto hypotézu, jsou pak samotné nápisy. Jeden z nich vyzývá v řečtině Jehovu, aby povstal nebo aby nechal někoho povstat. Tabor na svých webových stránkách tvrdí: "Ty nápisy mají jednoznačně něco společného se zmrtvýchvstáním. Buď se zmrtvýchvstáním těch pohřbených v hrobce, anebo se může týkat víry v Ježíšův návrat do života.“

Tabor není žádný pavědec nebo pisálek, který by se snažil zbohatnout na psaní historických nesmyslů, ale seriózní vědec. Je autorem řady respektovaných a citovaných prací; hlavní myšlenky týkající se pohledu na Ježíše shrnul v knize The Jesus Dynasty (česky Ježíšova dynastie) vydané roku 2006. Pouští se v ní do rekonstrukce Ježíšova rodokmenu, ale snaží se také poznat, jak se tato rozvětvená rodina podílela nad šířením křesťanství. 

Teď Tabor, momentálně v pozici předsedy katedry religionistiky, tvrdí, že má další důkazy. Nově objevená hrobka musí pocházet z doby do roku 70 našeho letopočtu. Je tedy velmi pravděpodobné, že nápisy i obrazy z Dvorní hrobky byly vytvořeny lidmi, kteří Ježíše osobně znali. A především jsou o desítky let starší než evangelia.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články