Nejstarší tetování objeveno na 5000 let starých egyptských mumiích

Důležitý milník v historii tetování díky mumiím muže a ženy, které byly spolu s dalšími čtyřmi vykopány v roce 1890. Infračervené fotografie nyní odhalily zajímavé symboly na různých částech jejich těl.

Na první pohled tmavá šmouha na rameni mladého muže je ve skutečnosti tetování.
Na první pohled tmavá šmouha na rameni mladého muže je ve skutečnosti tetování.
Zdroj: British Museum

Pouze slavný ledový muž Ötzi, který žil v Evropě v době mezi lety 3400 a 3100 př.n.l., má starší tetování než oni dva.
 
Tetování na Ötzim však vypadají úplně jinak. Měl celkem 61 čar a křížů, z nichž většina byla v dolní části zad a na kloubech, což označovalo místa, kde muž cítil bolesti plynoucí z degenerativního onemocnění, kterým trpěl. To vede odborníky k závěru, že tetování sloužilo spíše jako diagnostické nebo terapeutické coby forma akupunktury.
 
Naproti tomu dvě egyptské mumie, pojmenované „Gebeleinské mumie“ podle oblasti, ve které byly spolu s dalšími čtyřmi nalezeny, mají tetování, jejichž účel je podle odborníků z Britského muzea, kterému mumie od roku 1900 patří, spíše zdobný či symbolický.
 
Muž a žena žili mezi roky 3351 a 3017 př.n.l. Muž má dvě tetování na rameni, a to divokého býka a paovci hřivnatou, žena má v horní části paže a na rameni linie a čtyři symboly ve tvaru písmene S.

Zdroj: British Museum
 
Býk a paovce jsou motivy často zobrazované ve starověkém Egyptě. Linie na ženě zase připomínají tyče držené postavami na malované keramice. Motiv písmene S se ve starověkém Egyptě také často objevoval na keramice.
 
Mumifikace mumií byla naprosto přirozená – byly pohřbeny v mělkých hrobech a zasypány pískem z egyptské pouště.
 
Tetování však nebylo jednoduché objevit. Mumifikovaná kůže mění barvu a tetování může zesvětlit. U muže se tetování na jeho paži ukazovalo na přirozeném světle jako tmavá šmouha a více než sto let zůstalo neprozkoumané.
 
Teprve díky teď se díky infračervené fotografii ukázala pravda.
 
Je těžké dnes odhalit, jaký význam tetování v tehdejší době mělo, ale vzhledem k tomu, o jak důležité jde motivy, je možné, že označovalo určitý stav, zejména proto, že symboly jsou umístěny na dobře viditelných místech v horní části těla.
 
Nález zároveň vyvrací dosavadní domněnku, že ve starověkém Egyptě měly tetování pouze ženy.