Nový portál Společně udržitelně propojuje svět byznysu a udržitelnosti

Nový web Společně udržitelně nabízí poradenství v oblasti financování i inspiraci, která firmám pomůže se zorientovat v udržitelných inovacích.

Nový web Společně udržitelně nabízí poradenství v oblasti financování
Nový web Společně udržitelně nabízí poradenství v oblasti financování
Zdroj: Redakce

V souvislosti s klimatickou krizí a cíli evropské Zelené dohody, které na ni reagují, vzniká řada projektů, inovací i dotačních programů, jejichž cílem je podpořit udržitelný rozvoj. A firmy by je měly využít. Díky investicím do obnovitelných zdrojů energie získají konkurenční výhodu, a především jistotu stability v budoucnosti.

Firmy jako hybatelé změn

Technologických možností řešení a možností financování projektů je velké množství, ze zkušeností s komunikací s klienty se proto Komerční banka rozhodla ve spolupráci s konzultační společností CIRA Advisory sjednotit všechny informace na jeden web – Společně udržitelně.

“Jedním z důležitých impulsů pro vytvoření portálu byli naši klienti a jejich realizované projekty, ať už z oblasti úspor či zavádění nových technologií bez negativního dopadu na životní prostředí. Ty se mnohdy staly inspirací i pro ostatní podnikatele či firmy. Skutečnost, že KB má historické zkušenosti s financováním takovýchto investic včetně dotačního servisu či odborného poradenství, nás vedla k přesvědčení, že vytvoření tohoto portálu dává smysl. Věřím, že portál bude nejen inspirací pro další firmy, ale pomůže jim najít vhodné způsoby financování včetně dotačních příležitostí, které posunou jejich byznys správným směrem,” představuje nový projekt Corporate Segment Tribe Leader Blanka Svobodová.

Mapa příkladů dobré praxe

Cílem nového portálu společně udržitelně je vysvětlit naléhavost příklonu k udržitelným řešením využívajícím obnovitelné zdroje energie a druhotné suroviny, a především ukázat příklady dobré praxe. Uživatelé tak na webu najdou přehlednou mapu s mnoha realizovanými projekty v oblastech energetiky, mobility, odpadů i vody. Každá kategorie se pak podrobně věnuje jednotlivým technologiím jako je elektromobilita, bioplynové stanice nebo například fotovoltaika. V sekci aktuality najdou vedoucí firem, CSR manažeři, ale i aktivní zaměstnanci informace týkající se nejnovějších změn v legislativě, možností financování udržitelných projektů a další novinky, díky kterým získají přehled o aktuálním dění v oblasti cirkulární ekonomiky.

Díky propojení Komerční banky s CIRA Advisory mají uživatelé možnost získat kompletní poradenství z oblasti financování i nastavování cirkulární ekonomiky, a vzít tak odpovědnost za budoucnost do vlastních rukou.