Rozhovor jen pro National Geographic: Ötziho poslední jídlo

… jeho složení, více než cokoli jiného, vyvolalo plno nových otázek, prozrazuje archeobotanik Klaus Oeggl, profesor Innsbrucké univerzity, který se podílel na pitvě nejznámější evropské mumie.

Rozhovor jen pro National Geographic: Ötziho poslední jídlo
Rozhovor jen pro National Geographic: Ötziho poslední jídlo
Zdroj: archiv

 Obzvláště zajímavé bylo odhalení zbytků červů ve zvěřině. Z toho plyne, že maso, které jedl, nebylo čerstvé.

Pane profesore, co Ötzi jedl před tím, než ho zasáhla smrtící střela?

 V jeho žaludku jsme nalezli maso, tuk a několik druhů rostliné potravy, především slupky z ovoce a zrní. Objevily se také různé druhy pylu, který je pro nás zdrojem dalších důležitých informací. Podle mne to znamená, že ledový muž jedl při posledním jídle totéž, co třikrát před tím: tedy maso, s nějakým druhem chleba.  A pak nějaké další plodiny, zřejmě zeleninu ve formě salátu.

Takže vy dokonce víte, co jedl před tím?

Víme z předchozích vyšetření trávicího traktu, že jeho obsah pocházel z minimálně tří jídel. Šlo o vyváženou stravu z různých zdrojů. Nejprve jedl maso z kozorožce, předposlední jídlo byla zvěřina, a pak znovu kozorožec. Obzvláště zajímavé bylo odhalení zbytků červů ve zvěřině. Z toho plyne, že maso, které jedl nebylo čerstvé.

UNIKÁTNÍ VIDEO Z PITVY

Znamená to, že si sebou nesl zásoby jídla?

Můžeme to předpokládat. A měl bych připomenout, že kus spálené kosti kozorožce našli i na místě, kde byl Ötzi obejeven v roce 1992.

Ötziho poslední jídlo

 

Takže se dá říci, že si Ötzi ugriloval svůj poslední steak?

Nemáme žádný konkrétní důkaz o ohništi nebo ohni. Ale také nemůžeme vyloučit, že si připravoval jídlo. Je to taková hádanka: Jak mohl Ötzi skolit kozorožce, když s sebou neměl luk?

Trápily ho žlučové kameny

Zpráva o pitvě dokládá bohatou, tučnou stravu. To ale není typické pro stravu založenou na ulovené zvěřině. Pocházel ten tuk z mléka nebo sýra?

To je zajímavá otázka, kterou však neumím zodpovědět. V době, kdy žil Ötzi, uměli již lidé v Evropě produkovat mléko a sýr. Ale nevíme, zda to platilo i pro oblast Tyrol. 

To všechno dokážete vyvodit dnes, o 5300 let později, z obsahu jeho žaludku a střev?

Ötzi je tak zvaná mokrá mumie. Jeho tělo se zachovalo tak dobře, že můžeme z kousků poskládat velmi přesný obraz jeho způsobu života z celkové analýzy jeho trávicího ústrojí. Ovšem, to by nebylo možné, pokud by nebyl hluboce zmrazen a následně mumifikován suchým procesem.  To, že jsme našli zbytky několika jídel, je opravdu báječné. Získali jsme tak představu o stravovacích návycích neolitického člověka. Napočátku panovala kolem výsledků bádání skepse.

Další informace a fotografie z pitvy ledového muže najdete v článku o vraždě staré 5300 let.

Koho nebo co tím myslíte?

Byly to například analýzy izotopů, použité jako podklad pro tvrzení, že Ötzi byl vegetarián. Ale to bylo nemožné - v takovém případě by nemohl mít oděv zhotovený ze zvířecí kůže! A ještě aby byl vegetarián. MRI skeny pak ukázaly, že Ötzi měl žlučové kameny - takže musel delší dobu jíst maso! Jako archeobotanik jsem hrdý na to, že jsme byli schopní tohle všechno zjistit našimi metodami.

Rekonstrukce Ötziho FOTO: Robert Clark

 

Dá se určit z Ötziho jídelníčku, zda byl pastýř nebo snad někdo významný, načelník kmene ve svém údolí?

Ne, víme toho příliš málo o stravovacích zvycích v oněch časech, abychom mohli  dělat takové závěry. Když se podíváte do dnešní kuchařky, najdete v ní recepty na jídla oblíbená nejméně movitými vrstvami, ale i chody pro horních deset tisíc. Bohužel, my nemáme neolitickou kuchařku, takže nevíme o škále, která pokrývala jídelníček tehdejších lidí. Nemohu proto tvrdit, že Ötzi patřil k vyšší společenské vrstvě.

Trpěl prý intolerancí laktózy. Zemědělec, který nemohl pít mléko a jíst sýr?

To je samozřejmě zajímavá možnost. Víme, z výzkumů zbytků potravin u švýcarských jezer, že zde obyvatelé konzumovali mléčné výrobky. Nikdo to však nemůže říci o oblasti vnitřních Alp. Zatím po tom pátráme v rámci našeho vlastního výzkumného projektu. Nicméně intolerance laktózy nevylučuje konzumaci sýrů, protože laktóza ve zralém sýru téměř není.

Byly Ötziho současníci spíše lovci a sběrači nebo zemědělci?

V té době bylo zcela přirozené, že se tyto různé kultury dostávaly do kontaktu s jinými. Nicméně Ötzi zcela nepochybně žil v prostředí  zemědělsko-pastýřského společenství. Jinými slovy, žili zde usedlí zemědělci, kteří obdělávali půdu.

Co vás vede k takovému závěru?

To, co jsme našli u Ötziho, především hlavní druhy zrn, které odpovídaly první vlně zemědělské kultivace rostlin, tedy ječmene a pšenice. A co víc, Ôtzi měl na sobě oděv vyrobený z kozí, ovčí a hovězí kůže. Zbytky usedlosti nalezené nedávno v oblast Latsch - to je hlavní část údolí v nižší nadmořské výšce - včetně starších nálezů ovcí, koz a zrn první vlny. Ačkoli Ötzi mě v sobě pšenici, převažoval ječmen z Latsche. To také odpovídá škále obilovin nalezené na jiných místech na severu Itálie.

Pil karcinogení vývar z kapradin

Jsou zde stále ještě nějaké zásadní nezodpovězené otázky z pohledu archeobaotanika?

Ano, především jeden fenomén: Všechno jídlo nalezené u ledového muže obsahuje výtrusy kapradin.

Javorový list

 

Není to jedovaté rostlina?

Ne, je karcinogení, ale lidé je jedí. Indiáni a Japonci používají mladé výhonky kapradí, jako druh chřestu. A kapradiny byly vždy využívány jako obalový materiál. Dnes jsou také používány jako módní obal na sýry. Ovšem my jsme nalezli sóry v šesti vzorcích z Ötziho trávicího ústrojí. Takové množství muselo pocházet pouze s přímého pojídání kapradin. 

Máte proto nějaké vysvětlení?

Muselo jít o součást stravy a pravděpodobně přijímané v tekuté formě. Náš poslední výzkum naznačuje, že, pil vývar z kapradin, nebo je používal jako filtr na mléko či jiný nápoj. To by bylo možné vysvětlení, jako mohly spory skončit v trávicím traktu společně s mléčnnými výrobky, jako je sýr nebo jogurt, které Ötzi konzumoval. Proto se také zajímám o výzkum intolerance laktózy a mastné kyseliny v Ötziho žaludku.

Takže není na obzoru rozluštění Ötziho hádanky?

Čím hlouběji se dostáváme, tím více otázek vyvstává. A tak by to i mělo být. Nakonec potřebujeme vědět, nakolik jsou tyto analýzy vypovídající. Jaký je význam Ötziho jako vzorku neolitického člověka v jeho době v alpské oblasti? 

Spočívá problém v tom, že máte jen jednoho ledového muže, a žádného dalšího pro porovnání?

Samozřejmě by bylo žádoucí mít další ledové muže nebo ženy, mohli bysme zjistit mnohem více o proměnlivosti v tomto případě. Možnost studovat ženu by měla obrovský potenciál. Viděli bychom, zda existovaly rozdíly mezi pohlavími a najít vodítka k sociálním strukturám ve kterých lidé tehdy žili. V tomto směru existují různé modely…

…a sice?

Někteří věří, že v mladší době kamenné převažovala patriarchální společnost. Jiní se přiklánějí k názoru, že dominantní byl matriarchát. Je zvláštní zvolit nyní patrarchální přístup a říci: Ötzi byl velký náčelník ve významném společenském postavení. Ale jaké by to bylo v takovém případě u ženy? Bohužel neexistuje žádný způsob, jak na takovou otázku odpovědět, protože nemáme dost mumií tohoto typu a nejspíš je ani nenajdeme. 

To znamená, že nic by vás neudělalo šťastnějším jako vědce, než nalezení více artefaktů z Ötziho doby?

To by byl skutečně splněný sen. Každý vědec má takovouzkušenost: radost uz objevu více nálezů z určité epochy, protože pak je možné statisticky oddělit ty všeobecně platné. 

Ptal se Erwin Brunner, šéfredaktor německé edice National Geographic

 

Klaus Oeggl 
je profesorem palynologie a archeobotaniky na Univerzitě v Innsbrucku. Ledový muž se stal nejdůležitějším subjektem jeho výzkumů. "A Ötzi mi soustavně přinášel nová překvapení," říká. 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:


 

 

Související články