Jak vypadá základní škola v Etiopii: Bosé děti se mačkají v dlouhých lavicích

Kolébka lidstva Etiopie patří i přes svůj ekonomický rozvoj mezi nejchudší země světa. Lidé se zde potýkají s nerozvinutým průmyslem, špatnou infrastrukturou a drsnými přírodními podmínkami, jako jsou dlouhotrvající sucha či následné povodně. Více než polovina dospělé populace je negramotná. Školství v Etiopii je zatím stále na velmi nízké úrovni.

Zdroj: Monika Ticháčková, Mediální koordinátorka humanitární a rozvojové sekce, Člověk v tísni

Může za to nedostatek škol, nekvalifikovaní učitelé, nekvalitní teoretické osnovy a nedostatek učebních pomůcek. Pouhých 57 % chlapců a 53 % dívek mladších 18 let dokončí základní školu. Vzdělání je klíč k rozvoji a lepší budoucnosti země, proto řada zahraničních neziskových organizací pomáhá zlepšit přístup Etiopanů ke vzdělání. Mezi nimi například český Člověk v tísni, který ve vybraných lokalitách staví školy, organizuje školení učitelů a zavádí moderní vyučovací metody na úrovni základního i středního školství.

Na jihu Etiopie nedaleko města Alaba stojí základní škola Meja, kterou navštěvuje celkem 860 dětí. Bosé, se sešity a učebnicemi pod paží se ráno sbíhají z okolních vesnic. Ředitel školy Abedela Usman hrdě ukazuje na novou školní budovu, která dominuje celému areálu. „V říjnu 2015 se nám podařilo otevřít zcela novou školní budovu. Ta stará už byla ve velmi špatném stavu. Neměli jsme dost lavic, takže část dětí musela sedět na zemi. Navíc tam byla jen malá okna a dovnitř šlo jen málo světla. Jen těžko jsme v takových podmínkách motivovali naše žáky, aby se sem těšili," popisuje Abedela Usman.

Mohlo by vás zajímat:

V Meji a okolí, kde žije téměř 5000 lidí, mají přístup ke vzdělání jen dvě ze tří dětí. „Vzdělání je pro naše děti opravdu moc důležité a my pro ně děláme, co můžeme. S novou školní budovou nám přibylo pět tříd a mohli jsme přijmout více učitelů i žáků.," dodává. V Meji nyní nechybí ani zařízení na zachytávání dešťové vody a nové latríny. Místní učitelé mají také k dispozici množství pomůcek a učebnic.

Stará budova stále stojí. Využívá se jako školka pro děti předškolního věku. Namačkané vedle sebe sedí na dlouhých lavicích a opakují po panu učiteli písmena amharské abecedy. „Když budete hodné a budete se dobře učit, také jednou budete moci chodit do té nové hezké školy, jako vaši starší kamarád," slýchají od učitelů ti nejmenší.

Související články