Společně pro oceány

Také jste se v obchodě zamysleli, odkud pocházejí vaše oblíbené rybí pochoutky, a jak jejich lov dopadl na stav životního prostředí?

Lukáš Mouca, country manager Rio Mare CZ/SK
Lukáš Mouca, country manager Rio Mare CZ/SK
Zdroj: Redakce

Ochrana přírody, vzájemná ohleduplnost a odpovědné chování – to všechno jsou témata a mravní principy, které se stále více dotýkají celé společnosti, každého z nás, bez ohledu na věk, profesi, nebo místo, kde žijeme a pracujeme.

V běžném životě jsou samozřejmostí, ke které je však třeba být od malička vychováván. A úplně stejně je tomu i ve světě organizací a firem. Proto se společnost Bolton Food, lídr na evropském trhu rybích konzerv a distributor značky Rio Mare, rozhodla aktivně podporovat odpovědný rybolov a ochranu mořského ekosystému.

V roce 2016 navíc uzavřela mezinárodní partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a zavázala se, že Rio Mare bude do roku 2024 zpracovávat tuňáky výhradně od rybářských společností disponujících certifikátem MSC nebo zapojených do stabilních projektů na zlepšení rybolovu.

Tato spolupráce zároveň nabízí možnost ovlivňovat postupy rybářských společností a pozitivně podporovat změny uvnitř celého dodavatelského řetězce. Společným sdílením tak zvaných „zásad dobré praxe“, týkajících se diverzifikace metod rybolovu a snižování rizika vedlejších úlovků, inspiruje toto partnerství i ostatní společnosti přispět ke zdraví oceánů. A to právě tím, že se vydají cestou udržitelnosti a korektního rybolovu.

Společnost Bolton Food a Světový fond na ochranu přírody (WWF) společně vyzývají všechny subjekty zapojené do dodavatelského řetězce, od dodavatelů až po koncové spotřebitele, aby věnovaly pozornost tématům souvisejícím s udržitelným a ohleduplným rybolovem. Toto společné poslání představili zástupci obou společností na tiskové konferenci “SPOLEČNĚ PRO OCEÁNY”, která se konala 21. září 2020 v Praze. Je důležité vědět, že každý z nás může přispět – stačí si vybírat výhradně produkty
z ryb ulovených podle stanovených pravidel.

OCHRANA OSTROVA TETEPARE

Společnost Bolton Food je přesvědčena, že lídři mají odpovědnost za ochranu oceánů a musí pečovat o chráněné mořské oblasti, které je třeba zachovat do budoucna coby opravdovou pokladnici biodiverzity poskytující obživu milionům osob. Z tohoto důvodu společnost podporuje projekt fondu WWF zaměřený na ostrov Tetepare, známý též jako „poslední divoký ostrov“ Šalamounových ostrovů.

"Žijeme v době, kdy zažíváme výrazné změny životního prostředí, které představují pro společnost i pro obchodní svět obrovské výzvy. Máme zároveň jedinečnou příležitost, abychom této situace využili a změnili náš vztah k přírodě – musíme ale spolupracovat.  A právě soukromý sektor zde hraje mimořádně důležitou roli a má šanci být nositelem změny. Partnerství WWF a Bolton Food je jedním z dobrých příkladů, kde vzájemná spolupráce přináší konkrétní výsledky – přispívá k udržitelnému rybolovu a ochraně oceánu," vysvětluje Miroslava Plassmann, ředitelka WWF na Slovensku.

Šalamounovy ostrovy jsou souostrovím čítajícím více než 900 ostrovů spadajících do chráněné oblasti Korálového trojúhelníku, která je považována za světové dědictví mořské biodiverzity, jelikož zde žije přes tisíc druhů ryb a přes 600 druhů korálů. Jedná se zároveň o velice důležité místo pro lov tuňáků – 53 % jejich celosvětové produkce pochází právě odtud. Proto je oblast ostrova Tetepare pro společnost Bolton Food jednou z nejvyužívanějších. 

Cílem projektu je i díky zapojení místní komunity prostřednictvím Asociace potomků obyvatelstva ostrova Tetepare prohlásit oficiálně ostrov a okolní vody za chráněnou oblast v rámci National Protected Areas Act.

ZAPOJIT SE A PŘISPĚT MŮŽE KAŽDÝ!

Chovat se zodpovědně vůči naší planetě, vůči životnímu prostředí, společnosti, a především vůči sobě, by měl každý. Zdravý život je zájmem nás všech a mnohdy stačí jen velmi málo k tomu, abychom pomohli věci změnit. A to i s ohledem na generace budoucí. V případě podpory udržitelného rybolovu je nejdůležitější zajímat se o původ ryb, které kupujeme a vybírat si vždy výhradně produkty z ryb ulovených podle stanovených pravidel. Poznáme je díky označení certifikací MSC, tedy modrým logem s bílou rybkou.

V rámci kampaně k projektu Rio Mare a WWF „Společně pro oceány“ navíc vzniká speciální limitovaná edice MSC Rio Mare Tuňák v olivovém oleji dostupná ve vybraných řetězcích za doporučenou akční cenu.

Rio Mare samozřejmě i tentokrát myslí na své nejmenší zákazníky. Proto stejně, jako se děti učí jíst ryby nezbytné pro správný růst a silnou imunitu, tak se učí, proč je důležité starat se o oceány a život v nich. K tomu napomůže speciální microsite dostupná na www.riomare.cz, kde se děti všechno dozví srozumitelnou formou, od nejrůznějších videí, až po krásně ilustrovanou knihu „Holčička a Oceán“. Ta vypráví o holčičce Ondině, která se vydala se svým novým kamarádem Oceánem na dobrodružnou plavbu světem mořských živočichů a rostlin…