Sto milionů pobitých zvířat. To je svátek íd al-adhá

Za tři dny svátku pobijí muslimové přes 100 milionů zvířat. Jedná se o rituální oběť v rámci náboženského svátku, který právě končí.

Zdroj: Redakce

Tak trochu jako naše Vánoce.

Tři miliony muslimů se od neděle začaly shromaždovat u saúdskoarabského města Mina, aby rituálně ukamenovaly Satana. Jde o obřad, který je součástí svátku íd al-adhá neboli svátek oběti. Proč je tak krvavý a na první pohled plný násilí? Protože má oslavovat mír. Tak trochu jako naše Vánoce, během nichž zmasakrujeme jen v malém Česku několik set tisíc ryb. 

 

Íd al-adhá je jeden z nejstarších muslimských svátků, jehož autorem je samotný prorok Mohammed. Vymyslel jej poté, co odešel z Mekky do Medíny a pozoroval, jaké svátky tam Arabové slaví. Místo desítek různých slavností Medíňanům zavedl svátky dva – a jedním z nich byl právě Íd al-adhá. Korán ukazuje, že prorok Mohammed šel věřícím příkladem. Sám na tento svátek jednou porazil vlastníma rukama 73 velbloudů.

Oběť, která má smysl 

Zabíjení však není samoúčelné – nejde o to, aby tekla krev, ale aby se nasytili hladoví. I Mohammed, když pobil výše zmíněný počet velbloudů, rozdal jejich maso chudákům. Celý svátek je připomenutím jiné oběti, a to té Abrahámovy. Muslimové, stejně jako Židé a křesťané, pokládají tohoto muže za proroka. A Abrahámova oběť berana Bohu je pro ně symbolem, který už stovky let napodobují. Přísná pravidla určují, kolik masa si může nechat rodina, která zvíře obětovala, kolik mají dostat chudí a jak velkou část obdrží poutníci. 

Během svátku se ve městě Mína shromáždí obrovské davy, letos asi tři miliony poutníků, kteří se zúčastnili poutě hadždž. Oslava vrcholí obřadem kamenování Satana. Během něj v Mině každoročně zahynou desítky lidí, nejhorším se stal rok 2005, kdy bylo ušlapáno 360 poutníků. Saudové pak raději nechali kolem trasy průvodu vybudovat betonové zátarasy, aby davy lidí odvedli na místa, kde se jim při vypuknutí paniky nemůže nic stát. Díky tomu nebyl vloni po mnoha letech žádný případ smrtelného zranění.

 

Cílem kamenování je Satan představovaný třemi kamennými pilíři. Na ně vrhají davy poutníků kameny, čímž napodobují Abrahámovo kamenování Ďábla. Tento obřad zahájil v neděli třídenní svátek íd al-adhá.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články