Trvalá udržitelnost rozvoje v módním průmyslu: Bavlna v hledáčku odborníků

Celosvětově se přibližně polovina našeho oblečení vyrábí z bavlny, ale konvenční způsob pěstování bavlny nenapravitelně poškozuje naši planetu. National Geographic věří, že věda, bádání a příběhy mají sílu změnit svět. Způsob výroby oblečení má dopad na naše životní prostředí, ale jen málo lidí o tomto problému přemýšlí den co den. Dokument „Z lásky k módě" na tuto problematiku upozorňuje a přichází i s možnými řešeními, do kterých se mohou zapojit diváci z celého světa.

Bavlna se ve světě pěstuje pouze na 2,4 % orné půdy, přesto má na svědomí 24 % celosvětové spotřeby insekticidů a 11 % spotřeby pesticidů.
Bavlna se ve světě pěstuje pouze na 2,4 % orné půdy, přesto má na svědomí 24 % celosvětové spotřeby insekticidů a 11 % spotřeby pesticidů.
Zdroj: National Geographic Channel

Alexandra Cousteau, celosvětově uznávaná přední odbornice na problematiku spojenou s vodou a jejím trvale udržitelným využíváním a ředitel mezinárodní maloobchodní módní značky C&A pro udržitelnost, Jeffrey Hogue, upozorňují na nutnost v souvislosti s bavlnou změnit paradigma v hodnotovém řetězci. „Celosvětově se přibližně polovina našeho oblečení vyrábí z bavlny, ale konvenční způsob pěstování bavlny nenapravitelně poškozuje naši planetu," prohlásila Cousteau při promítání dokumentu v Berlíně. „Rádi podpoříme dokument, který otevírá možnosti trvale udržitelného rozvoje pěstování bavlny. V konečném důsledku bychom rádi upozornili módní značky i zákazníky na to, že tento způsob pěstování bavlny přináší zjevné výhody pro lidstvo a planetu," říká Hogue.

Zdroj: Youtube

Alexandra Cousteau, jež diváky provází hodinovým dokumentem po Indii, Spojených státech a Německu, objasňuje divákům, jak je posun k udržitelným metodám výroby zásadní. Bavlna se ve světě pěstuje pouze na 2,4 % orné půdy, přesto má na svědomí 24 % celosvětové spotřeby insekticidů a 11 % spotřeby pesticidů. Organická bavlna přináší značné ekonomické a ekologické výhody, ale celosvětově se jedná o méně než 1 % z celkové roční úrody.

V dokumentu podnikne Cousteau cestu na bavlníková pole v indickém Madhjapradéši, aby se v praxi seznámila s produkcí bavlny a poznala místní farmáře, jejichž životy se díky přechodu z konvenčního způsobu výroby na udržitelný výrazně zlepšily. Vedle pracovníků nestátních neziskových organizací v Indii i mimo ní se setká i s lídry oděvního průmyslu v Německu a USA. Cousteau také hovoří s odborníky na udržitelný rozvoj ze společnosti C&A, jež patří mezi nejpokrokověji smýšlející maloobchodní prodejce, aby objasnila, proč je z celosvětového hlediska potřeba přejít na organickou bavlnu. „Evropští zákazníci potřebují pochopit, že prostřednictvím své volby podporují v zemích pěstujících bavlnu udržitelný rozvoj," říká Hogue.

Organická bavlna přináší značné ekonomické a ekologické výhody, ale celosvětově se jedná o méně než 1 % z celkové roční úrody.

Deborah Armstrong, výkonná viceprezidentka společnosti National Geographic Partners Europe poznamenává: „National Geographic věří, že věda, bádání a příběhy mají sílu změnit svět. Způsob výroby oblečení má dopad na naše životní prostředí, ale jen málo lidí o tomto problému přemýšlí den co den. Dokument „Z lásky k módě" na tuto problematiku upozorňuje a přichází i s možnými řešeními, do kterých se mohou zapojit diváci z celého světa."

Dokument Z lásky k módě bude mít na kanálu National Geographic Channel premiéru v pondělí 23. května v 18 hodin.

Zdroj: Youtube