V egyptské Sakkáře byla objevena nedotčená hrobka stará 4400 let

Nádherná hrobka přináší nové informace o životě královského úředníka a pravděpodobně umožní další objevy.

Zdroj: Amr Nabil, AP

Vysoce postavený muž jménem Wahtye zemřel v Egyptě v období pyramid a byl uložen k odpočinku na rozlehlém královském pohřebišti, které se nyní nachází v poušti západně od moderní části Káhiry. Jeho barevně vyzdobená, zřejmě neporušená hrobka byla nedávno objevena asi pět metrů pod povrchem písku na archeologickém nalezišti nazývaném Sakkára.

„Tato hrobka patří mezi jedinečné nálezy z posledních desetiletí,“ řekl Mostafa Waziri, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky, v prosinci 2018 na tiskové konferenci oznamující tento objev. „Barvy jsou téměř neporušené, přestože je hrobka stará téměř 4 400 let.“

Vlastník hrobky sloužil králi Neferirkare, který vládl v období páté dynastie egyptské Staré říše. Vedle jména zesnulého prozrazují hieroglyfy vyryté do kamene nade dveřmi i jeho tituly: kněz královské očisty, královský dozorce a inspektor posvátné lodi.

„Je to hrobka a kaple vytesaná ve skále,“ vysvětluje v jednom e-mailu Aidan Dodson, egyptolog z Univerzity v Bristolu. „Zatím byla odkryta ‚veřejná‘ část komplexu, kam mohli přijít příbuzní, přátelé a kněží uložit obětiny pro mrtvého.“ Dodson se tohoto projektu nezúčastnil.

Obdélníková chodba hrobky, měřící 10 metrů od severu k jihu, tři metry od východu k západu a asi 10 metrů na výšku, je pokrytá malovanými reliéfy, sochami a nápisy, které jsou po tolika staletích v pozoruhodně dobrém stavu.

Reliéfy zobrazují samotného Wahtye, jeho manželku Weret Ptah a jeho matku Merit Meen a také výjevy z každodenního života, například z lovu, plavby na plachetnici, obětování a výroby zboží, jako jsou keramické předměty a pohřební nábytek. Velké barevné sochy kněze a jeho rodiny vyplňují 18 výklenků, zatímco ve 26 menších výklencích u podlahy jsou sochy dosud neurčené osoby, stojící nebo sedící se zkříženýma nohama jako písař.

„Počet a rozmanitost soch jsou neobvyklé,“ uvedl Dodson a dodal, že „zbytek výzdoby tvoří výjevy, které mají kouzelným způsobem zobrazovat prostředí onoho světa, zvláště produkci potravin sloužících k věčné výživě zemřelého, a přijímání obětin.“

Tým egyptských archeologů objevil v hrobce pět šachet. Jedna z nich byla otevřená a nebylo v ní nic, zatímco ostatní jsou uzavřené a vzbuzují velké naděje. Podle aktuálních zpráv by práce na uzavřených šachtách mohly začít již zítra.

„Tato šachta by měla vést k rakvi nebo sarkofágu vlastníka hrobky,“ uvedl Waziri a naznačil tím, kde podle jeho názoru může dojít k velkým objevům. V ostatních šachtách by mohly být pohřební předměty zemřelého.

Hrobka významného kněze je umístěna podél hřebene, který byl prozkoumán zatím jen zčásti. Po obnovení vykopávek v lednu můžeme očekávat další objevy.

Text: A. R. Williamsová
Článek byl aktualizován na základě poznámek Aidana Dodsona.

Související články