V moderním světě touží náš mozek po řemeslu víc než kdy dřív

Ukazuje se, že v době, kdy se mnozí cítí přetíženi nekončícími požadavky digitálního světa a tlakem na výkon, působí jako skvělé antidepresivum práce se dřevem, pletení, omalovánky pro dospělé nebo vaření od základu.

Díky řemeslu můžeme vstoupit do stavu plynutí.
Díky řemeslu můžeme vstoupit do stavu plynutí.
Zdroj: Profimedia.cz

Dnešní doba od nás žádá stále nové nápady, kdy hlava jede naplno. A tak se nelze divit, že se vracíme k řemeslům, která nám dají možnost na chvíli vypnout.
 
Činnosti jako pletení, háčkování, tkaní, keramika, vyšívání nebo práce se dřevem se zaměřují na opakovanou akci a úroveň dovednosti, která lze vždycky zlepšit. Podle slavného psychologa profesora Mihaly Csikszentmihalyi nám taková práce umožňuje vstoupit do stavu plynutí, kdy se do rovnováhy dostává stav mezi dovedností a výzvou.

Terapie pro válečné veterány

Už mnoho let je řemeslná činnost součástí pracovní terapie. Poprvé se ukázala jako účinná kolem konce první světové války v reakci na pomoc vojákům, kteří se domů vrátili s posttraumatickou stresovou poruchou.

Pletení, tkaní košů a další řemeslné činnosti byly běžnou součástí podpory, která se nabízela veteránům obou světových válek ve velké většině anglicky mluvících zemích. Přinášelo to jak terapii (na chvíli zapomenout na bolest a negativní myšlenky), tak i rozvoj dovedností zaměřených na opětovném zapojení do civilní pracovní síly.
 
Nedávno se objevil výzkum, který chtěl lépe porozumět tomu, jak je řemeslo prospěšné pro tělo i mysl. Zajímavé je, že velká část se soustředila na duševní zdraví a pohodu v souvislosti s pletením.

Výhody podle vědy

V mezinárodním průzkumu zaměřeném na milovníky pletení se ukázalo, že respondenti v souvislosti se svojí oblíbenou činností zaznamenali širokou škálu přínosů, jako je pocit relaxace, úleva od stresu, pocit úspěchu, spojení s tradicí, zvýšená sebedůvěra. Stejně tak se zlepšili i jejich kognitivní schopnosti jako je lepší paměť, koncentrace a schopnost řešit problémy.
 
Zavedení pletení do života pacientů s anorexií navíc vedlo ke snížení úzkostných pocitů v souvislosti s poruchami stravování.

Přibližně 74 % účastníků výzkumu uvedlo, že negativní emoční a kognitivní stavy jsou díky pletení "rozptýleny" nebo "odlehčeny", a oni se cítí více uvolnění. Více než polovina uvedla, že se cítí méně ve stresu a zažívají pocit úspěchu. V jiné studii bylo zjištěno, že pletení u zdravotních sester na onkologii snižuje únavu na pracovišti a pomáhá k návratu soucitu s pacienty.
 
Ve studiích lidí s chronickým únavovým syndromem a depresemi se ukázalo, že ruční práce s textilem zvyšují sebevědomí pacientů, přispívá k jejich zapojení se do širšího světa a zlepšuje se i jejich sebehodnocení a schopnost pozitivně přistupovat ke svému zdravotnímu stavu.

Důvod lepší nálady

Zatímco pletení a další textilní řemesla zajímají převážně ženy, muži zažívají podobné pozitivní pocity při práci se dřevem a různých manuálních opravách. Účastníci zaznamenali sníženou úroveň deprese.
 
Ze všech studií vyplynulo, že řemeslo dokáže posilovat sociální vazby a lidi sdružovat. Zároveň se mu ale lze věnovat i o samotě, což je obzvlášť důležité pro plaché lidi, nemocné nebo ty, kteří trpí různými formami sociální úzkosti.  

Výzkum fyzických a duševních přínosů řemesel je převážně založen na osobních pocitech. Ale ukazuje se, že jeho vliv na pozitivní duševní zdraví je neoddiskutovatelný. Řemeslo tak hraje v 21. století klíčovou roli při zvyšování kvality života.