Otazníky kolem aerosolů

Mořské aerosoly významně ovlivňují kvalitu ovzduší i zemské klima, jsou však zároveň jednou z nejméně prozkoumaných složek atmosféry. Tým našich vědců se to pokouší změnit.

Otazníky kolem aerosolů
Otazníky kolem aerosolů
Zdroj: archiv

Čeští vědci přispěli k novým poznatkům o chemii atmosféry Země. Jejich práce se týká aerosolů, které významně ovlivňují kvalitu ovzduší i zemské klima, jsou však zároveň jednou z nejméně prozkoumaných složek atmosféry.

„Řada významných procesů v atmosféře se odehrává na povrchu aerosolových částic. Chemické reakce, k nimž dochází na rozhraní mezi plynnou a kapalnou fází, je ovšem značně obtížné měřit a kvantifikovat, proto se při jejich zkoumání kromě experimentů významně uplatňují i naše počítačové modely a simulace,“ říká Dr. Martina Roeselová z týmu českých vědců, kteří se na výzkumu podíleli.

Vylepšený model částic mořského aerosolu s kationtem Mg2+

V práci  publikované zjara t.r.  v prestižním mezinárodním vědeckém časopise přichází mezinárodní tým vědců z Kalifornské univerzity v Irvine, Ohioské státní univerzity v Columbusu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR s novým ‘vylepšeným’ modelem částic mořského aerosolu: doplnili jej o o kation Mg2+, jehož přítomnost v mořské vodě dosavadní modely nebraly v úvahu.

Vědci pomocí spektroskopie a počítačových simulací ukázali, že zvláštní chování kationtů hořčíku může zvyšovat reaktivitu slaných mořských aerosolů rozptýlených v zemské atmosféře.

Aerosoly, tvořené kapalnými nebo pevnými částicemi o velikosti 0.01 – 100 mikrometrů rozptýlenými ve vzduchu, se významně podílejí na důležitých atmosférických dějích, jako je tvorba oblačnosti, vznik srážek a rozptyl slunečního záření. Jejich prostřednictvím mají vliv na zemské klima. Mají také značný dopad na životní prostředí a zdraví člověka. Aerosolové částice jednak často obsahují adsorbované toxické či karcinogenní látky, na jejich povrchu navíc dochází k celé řadě chemických reakcí, při nichž se do ovzduší uvolňují nejrůznější škodliviny. Vzhledem ke komplexnímu a proměnlivému složení aerosolových částic a jejich mikroskopickým rozměrům je jejich studium stále poměrně obtížné.

Zemská atmosféra je nesmírně komplikovaný systém, ve kterém dochází k obrovskému množství vzájemně propojených fyzikálních a chemických procesů. Cílem výzkumu atmosférických chemiků je porozumět klíčovým procesům na molekulární úrovni, a soustavně tak zpřesňovat modely používané k předpovídání počasí, kvality ovzduší a klimatických změn.

Mikroskopické kapičky mořského aerosolu, obsahující rozpuštěné ionty chloridu sodného a dalších solí, vznikají při lámání vln na pobřeží. Chemickými reakcemi, a to zvláště ve znečištěných oblastech, kde se v ovzduší vyskytuje hodně přízemního ozonu a volných radikálů, se z těchto kapiček uvolňují molekuly chlóru. Ty následně reagují s dalšími složkami smogu, a v konečném důsledku může docházet ke zvyšování koncentrace přízemního ozonu a vzniku mnoha jiných škodlivých sloučenin. Tyto děje přitom nejsou omezeny jen na pobřežní oblasti, protože vítr přenáší mořské aerosoly hluboko do vnitrozemí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články