Víra rodičů i lepší známky na vysvědčení přináší

Víra či přesvědčení rodičů o jejich dětech mají podle odborníků značný vliv, ať už jsou přehnané v jakémkoli směru. Nový výzkum porovnal to, jak se dívají rodiče na své děti, a hledal rozdíly mezi sourozenci.

Rozdíly mezi sourozenci se často rodí v hlavách rodičů.
Rozdíly mezi sourozenci se často rodí v hlavách rodičů.
Zdroj: Dollarphotoclub.cz

Bratři a sestry sdílejí stejné prostředí, stejné geny, jídlo, oblečení, a přesto dosahují často odlišných výsledků. Výzkum provedený na Birgham Young University upozorňuje, že přesvědčení či víra rodičů o potomcích, která si formují a vytvoří, mají často vliv na to, jaké jejich děti budou.

Je to trochu problematika v duchu otázky, co bylo dříve, zda vejce nebo slepice. Nicméně autoři studie upozorňují, že tyto rozdíly díky působení v delším čase mají značný vliv.

Alex Jensen a Susan McHale sledovali rozdíly u celkem 388 dětí ze 17 škol, které žily v rodinách jako mladší nebo starší sourozenec. Zjistili, že většina rodičů se domnívá, že prvorození jsou lepší, i když v průměru jsou reálné výkony obou sourozenců rovnocenné.
Hlavním faktorem je podle studie očekávání rodičů, jak si povedou děti v budoucnu. Ti starší přitom neustále čelí novým a náročnějším úkolům. Zatímco to samé u mladších už nevyvolává takové překvapení. Tato snížené víra se pak může přenést i k nižší motivaci a během roku se u mladších projeví nepatrným poklesem prospěchu o 0,21 mezi mladšími a staršími sourozenci.

"To nezní jako moc velký rozdíl. Ale v průběhu let mají tyto malé účinky potenciál proměnit sourozence ve zcela odlišné osobnosti," vysvětluje Jensen a dodává: „Nakonec, sourozenec, který je považován za méně inteligentního, projevuje tendenci dělat horší ve srovnání se svým sourozencem."

Jedna výjimka se ovšem uplatňuje, a sice v případě, že prvorozený je syn a druhorozená dcera. V takovém případě se víra v lepší studijní výsledky přesouvala na holčičku, protože dívky zpravidla dříve mluví a tak ve srovnání s chlapci mohou vyvolat vyšší očekávání.
Samozřejmě pro rodiče je přirozené, že vidí rozdíly mezi dětmi. Jensen však zdůrazňuje, že určitě cílem každého je, aby jeho potomci uspěli, co nejlépe. Rodiče by se proto měli podle něj zaměřit na uznání silných stránek každého ze svých dětí a být opatrnější při jejich vzájemném srovnávání.

Související články