Vtipy z prostředí vědy, aneb smích s vyšším IQ

Vědci nejsou jen suchaři, a je velmi pravděpodobné, že alespoň některé z vtipů museli sami vymyslet. Tady je malá přehlídka, kterou do soutěže o nejintelektuálnější vtip poslali čtenáři deníku Independent.

Vtipy z prostředí vědy, aneb smích s vyšším IQ
Vtipy z prostředí vědy, aneb smích s vyšším IQ
Zdroj: archiv

Kolik psychiatrů je potřeba na výměně žárovky? Jen jeden, ale žárovka se musí chtít změnit.

Jaký je rozdíl mezi etymologem, a entomologem? Etymolog to ví.

Laik, vědec a matematik se projíždějí Walesem a najednou uvidí na svahu černou ovci. Laik říká: "Fascinující. Ovce ve Walesu jsou černé." Vědci škubne obočí a uvádí vše na pravou míru:" Ne. Ve Walesu je jedna černá ovce." Matematik vzdychne a obrátí oči v sloup: "Dovoluji si nesouhlasit. Ve Walesu existuje jedna ovce, napůl černá."

Co řekne proton věčně nevrlému elektronu? "Proč musíš být pořád tak negativní?"

Proč jsou kvantoví fyzici/fyzičky hrozní v posteli? Protože když najdou polohu, nemohou se pohnout, a když se pohnou, nemohou najít správnou polohu.

Dva behavioralisté se potkají na ulici a jeden říká druhému: "Jsi v poho, jak jsem na tom já?"

Masochista žádá sadistu "Udeř mě!" a sadista odtuší "Ne".

Proč kvantové částice nikdy nepřecházejí přes silnici? Jsou už na obou stranách.

Proč je tak obtížné vysvětlit slovní hříčky kleptomanům? Vždycky všechno vezmou doslova.

Kolika lidí z určité demografické skupiny je potřeba k vykonání nějakého úkolu? Jednoho, aby plnil úkoly a další, aby jednali způsobem, který je pro danou skupinu typický.

Kolika freudiánů je potřeba k zašroubování žárovky? Dva, jeden zašroubuje žárovku a druhý musí držet peni…, otce?… a jo ŽEBŘÍK!

Jak matematik vyměří nejkratší možnou ohradu pro stádo? Namaluje linku kolem svých nohou a prohlásí: "Jsem za plotem".

Descartes vejde do baru. "Pivo?" ptá se barman. "Myslím, že ne," odpoví René a zmizí.

Higgsův boson vejde do kostela. Uvidí jej kněz: "Odstup, ty rouhači. Jak se opovažuješ nazývat se "Božskou částicí!' Higgsův boson odpoví: "Ale já tvoří veškerou hmotu."

Kolik zaměstnanců Microsoftu je potřeba k výměně žárovky? Žádný - prostě jen nadefinují tmu jako "průmyslový standard".

Související články