Zmizení prvních anglických osadníků Ameriky je dodnes záhadou

Ačkoli se ve škole učíme, že první anglickou kolonií na území dnešních Spojených států byl Jamestown, ve skutečnosti zde existovala jedna anglická osada už 20 let před jeho založením. Osadníci ale zmizeli neznámo kam a jejich osud zůstává záhadou dodnes.

Zdroj: Youtube

U břehů dnešní Severní Karolíny leží ostrov Roanoke, který byl Angličany zanesen na mapu v roce 1584. O tři roky později sem připlula skupina mužů, žen a dětí, aby se tu trvale usadila a dala vzniknout pilotní anglické kolonii na novém kontinentu. Jejím vedením byl pověřen guvernér John White, jemuž se tu dokonce záhy narodila vnučka Virginia Dare, která se tak stala prvním anglickým miminkem narozeným v Americe.

Křest Virginie Dare, první Angličanky narozené na území AmerikyZdroj: Youtube

Celý plán kolonizace ale vzápětí ustrnul na bodu mrazu. Zvyšující se napětí mezi Anglií a Španělskem donutilo královnu Alžbětu přesměrovat pozornost k bezpečnosti země a na kolonisty se jaksi zapomnělo. Osadníkům z ostrova Roanoke ubývaly zásoby, a guvernér se proto vydal zpátky do Anglie, aby je doplnil.

Zpět na ostrov se mohl vrátit až za tři roky - z nařízení královny totiž musely být veškeré lodě zapojeny do války se Španělskem a na plavidlo Johna Whitea se nevztahovala výjimka. Když pak guvernér po dlouhém čekání konečně na Roanoke dorazil, s hrůzou zjistil, že ho tu nikdo nečeká. Z osady zbyly jen ruiny a po žádném ze 117 obyvatel nebylo ani stopy.

Jedna indicie po ztracených osadnících přecijen zbyla: bylo jí slovo Croatoan, označující jméno jiného nedalekého ostrova, vyryté na jednom z okolních stromů. Guvernér měl prý se svými druhy dohodu, že v případě odchodu z ostrova za sebou zanechají na stromě vzkaz, kam zamířili. Kdyby se ocitli v ohrožení, vzkaz měl být doplněn křížem. Žádný kříž sice do stromu vyryt nebyl, na ostrově Croatoan ale záchranné výpravy přesto žádné Angličany nikdy nenašli.

Zdroj: Youtube

Zásadní otázkou je, zda byli osadníci zmasakrováni domorodými indiánskými kmeny, nebo jestli se k nim naopak připojili a časem s nimi splynuli. Indiáni zpočátku nebyli vůči přistěhovalcům agresivní, vztahy se zhoršily až ve chvíli, kdy Angličané začali Indiány zabíjet. Poměrně pravděpodobná je také verze, že domorodci zneškodnili jen dospělé muže, zatímco ženy a děti nechali žít po svém boku.

Archelogové však dodnes nedokážou přesně vysvětlit, co se na ostrově Roanoke odehrálo. Určitým vodítkem mohou být domorodci z Croatoanu, kteří pozdějším anglickým výpravám tvrdili, že mají bílé předky. Někteří z nich prý skutečně měli světlejší pleť, a dokonce si říkali anglickými jmény. Existuje proto naděje, že osadníci z Roanoke hromadně nezemřeli, ale přirozeně splynuli s původním obyvatelstvem.