Kdy zničí lidskou civilizaci "dokonalá bouře"?

Odborníci v oblasti přírodních a společenský věd vypracovali pro NASA nový model vývoje, který ukazuje, jak by se mohla lidská civilizace zcela zhroutit během nadcházejících desetiletí. Hlavní příčinou "dokonalé bouře" může být neudržitelné využívání zdrojů a nerovnoměrné rozdělování bohatství.

Zničí lidskou civilizaci "dokonalá bouře"
Zničí lidskou civilizaci "dokonalá bouře"
Zdroj: archiv

Podobná varování nejsou nic nového. Autoři této studie se na možnost zhroucení civilizace dívají (podobně jako profesor Miroslav Bárta s týmem českých vědců) jako na opakující se cyklus v lidských dějinách napříč staletími. Výzkumný projekt NASA je podle serveru theGuardian.com interdisciplinárním dynamickém modelu, který vznikl pod vedením matematika Safa Motesharrie.

VIDEO:VEVERČÍ „MISSION IMPOSSIBLE". NEUVĚŘITELNĚ VYNALÉZAVÝ HLODAVEC ZÍSKÁ JÍDLO

Z historických záznamů vyplývá, že i pokročilé a velmi komplexní civilizace jsou náchylné ke kolapsu, což vyvolává otázky ohledně udržitelnosti moderní civilizace. "Pád říše římské nebo chanské či guptovské ukazují pomíjivost civilizací. Kolaps přitom ve všech případech ovlivňují totožné základní faktory, které mohou vést ke zhroucení i současné moderní civilizace: obyvatelstvo, klima, voda, zemědělství a energie.

V okamžiku, kdy vývoj těchto faktorů začne generovat napětí v oblasti dostupnosti zdrojů a jejich ekologické únosnosti a zároveň napětí sociální v rozvrstvení  společnosti na elity a masy, či bohaté a chudé. Tento trend je patrný i dnes především v průmyslově vyspělých zemích. Některé scénáře dokonce možný kolaps předvídají v horizontu patnácti let.

SMRTÍCÍ JED VS. OSTRÉ ZUBY: UBRÁNÍ SE V BOJI JEDOVATÁ ZMIJE OBŘÍMU KROKODÝLOVI?

Kolapsu se lze vyhnout jen velmi obtížně

"Kumulovaný přebytek není rovnoměrně distribuován v rámci celé společnosti, ale spíše je kontrolován elitou. Ačkoli masa obyvatel produkuje bohatství, většinou získává odměnu na úrovni existenčního minima, nebo těsně nad ním," uvádí zpráva s tím, že technologický pokrok a efektivnější využívání zdrojů toto napětí v úrovni uvolňuje, ale často vede souběžně i ke zvyšování spotřeby na obyvatele,  což uvolňuje i politické napětí, ale znovu zpětně vyvolává napětí v oblasti zdrojů.

Rovnováhu se však nemusí dařit udržovat věčně a i podle různých scénářů model NASA ukazuje, že kolapsu je se vyhnout jen velmi obtížně. "Velmi úzké elity nakonec konzumují příliš mnoho, což vede v konečné fázi k hladomoru a následnému kolapsu společnosti."

Zhroucení v tomto případě nesouvisí tolik k využíváním zdrojů, jako spíše s nerovnoměrnou distribucí bohatství ve společnosti, což vyvolává nerovnováhu. Ovšem při rovnoměrnější rozložení bohatství naopak dochází k rychlejšímu vyčerpání dostupných zdrojů a opět ke zhroucení.

TARGETMAP ZVEŘEJNIL MAPU SVĚTA DOKLADUJÍCÍ VELIKOST MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

Jedním z důležitých rysů trajektorií kolapsu je chování elit, které jsou krizovými jevy dotčeny méně, než "prostí" lidé, což jim umožňuje pokračovat v jednání "business as usual" - čímž se vysvětluje i jejich patrná lhostejnost k nepříznivému vývoji, což je patrné například v případě římské říše nebo i mayské civilizace.

Odborníci své varování doplňují přes všechno konstatováním, že zhroucení civilizace nemusí být nevyhnutelné, předpokládá to ovšem vhodnou politiku a strukturální změny k dosažení jiné stabilní úrovně. Prostředkem k tomu je podle odborníků snížení ekonomické nerovnosti a výrazné snížení spotřeby zdrojů. Například vedle využívání obnovitelných zdrojů i omezení růstu populace.