Top galerie

Přímá ochrana karet obrovských a pravých na líhních plážích spočívá hlavně v přenášení vajec mořských želv do bezpečí tak, aby je nenašli zloději a neprodali na trh.

Populace všech sedmi druhů mořských želv dnes strmě klesá. Čtyři z nich jsou považovány za kriticky ohrožené, další tři jako ohrožené vyhynutím.

Dospělé mořské želvy opakovaně cestují mezi rozmnožovacím (na potravu vzácným) a potravním habitatem.

Tato místa jsou od sebe často vzdálena i tisíce kilometrů.

Každá samice během jedné reprodukční sezony trvající necelé tři měsíce naklade několik snůšek, přičemž každá obsahuje 60 až 100 vajec.

Každá samice během jedné reprodukční sezony trvající necelé tři měsíce naklade několik snůšek, přičemž každá obsahuje 60 až 100 vajec.

Některé dny klade vejce na ostrovech v oblasti Berau na severovýchodním Borneu i 80 želv za jedinou noc.

Důležité je uklidit z pláže naplavené dřevo a odpadky, které překáží dospělým samicím při hrabání hnízd.

Želva připlouvá na pláž...

...a pod rouškou tmy klade do písku vajíčka.

Ochranáři musí včas snůšku nalézt...

...a přenést vajíčka do bezpečí.

V bezpečí chráněné pláže se můžou želvy v klidu vylíhnout.

V bezpečí chráněné pláže se můžou želvy v klidu vylíhnout.

Pohlaví mláďat je určeno teplotou během inkubace. Vyšší teploty produkují samice a nižší samce.

Ochranáři vědí, že želvičky při dlouhém pobytu v bazénku dostatečně nezesílí.

Vědí, že okamžité vypuštění do moře je velmi důležité.

Už po 48 hodinách totiž ztrácí želvička v bazénku instinkt, kam má v moři plavat.

Na první pohled vypadají bezbranně, ale síly mají dost.

Hodně pomáhají také dobrovolníci.

Mořské želvy rostou pomalu.

Doba dospívání se u jednotlivých druhů různí, obvykle nastává mezi 20. až 50. rokem života želvy.

Zvětšit