Top galerie

Přímá ochrana karet obrovských a pravých na líhních plážích spočívá hlavně v přenášení vajec mořských želv do bezpečí tak, aby je nenašli zloději a neprodali na trh.

Přímá ochrana karet obrovských a pravých na líhních plážích spočívá hlavně v přenášení vajec mořských želv do bezpečí tak, aby je nenašli zloději a neprodali na trh.

Populace všech sedmi druhů mořských želv dnes strmě klesá. Čtyři z nich jsou považovány za kriticky ohrožené, další tři jako ohrožené vyhynutím.

Dospělé mořské želvy opakovaně cestují mezi rozmnožovacím (na potravu vzácným) a potravním habitatem.

Tato místa jsou od sebe často vzdálena i tisíce kilometrů.

Každá samice během jedné reprodukční sezony trvající necelé tři měsíce naklade několik snůšek, přičemž každá obsahuje 60 až 100 vajec.

Některé dny klade vejce na ostrovech v oblasti Berau na severovýchodním Borneu i 80 želv za jedinou noc.

Důležité je uklidit z pláže naplavené dřevo a odpadky, které překáží dospělým samicím při hrabání hnízd.

Želva připlouvá na pláž...

...a pod rouškou tmy klade do písku vajíčka.

Ochranáři musí včas snůšku nalézt...

...a přenést vajíčka do bezpečí.

V bezpečí chráněné pláže se můžou želvy v klidu vylíhnout.

V bezpečí chráněné pláže se můžou želvy v klidu vylíhnout.

Pohlaví mláďat je určeno teplotou během inkubace. Vyšší teploty produkují samice a nižší samce.

Ochranáři vědí, že želvičky při dlouhém pobytu v bazénku dostatečně nezesílí.

Vědí, že okamžité vypuštění do moře je velmi důležité.

Už po 48 hodinách totiž ztrácí želvička v bazénku instinkt, kam má v moři plavat.

Na první pohled vypadají bezbranně, ale síly mají dost.

Hodně pomáhají také dobrovolníci.

Mořské želvy rostou pomalu.

Doba dospívání se u jednotlivých druhů různí, obvykle nastává mezi 20. až 50. rokem života želvy.

Zvětšit