Top galerie

ROZHOVOR: Jak se odhalují oběti z masových hrobů a zkoumají ostatky českých panovníků

Kosterní pozůstatky jedince ženského pohlaví z archeologického naleziště u silničního obchvatu Kolína, kde byly nalezeny desítky pozůstatků pravěkých sídlišť a pohřebišť.

Lebka jedince ženského pohlaví z archeologického naleziště u silničního obchvatu Kolína, kde byly nalezeny desítky pozůstatků pravěkých sídlišť a pohřebiš.

Kosterní pozůstatky jedince ženského pohlaví z archeologického naleziště u silničního obchvatu Kolína, kde byly nalezeny desítky pozůstatků pravěkých sídlišť a pohřebišť.

Lebka vojáka z 18. století, který zemřel za sedmileté války po bitvě u Liberce a byl objeven při archeologickém průzkumu Nerudovo náměstí v centru Liberce.

Lebka vojáka z 18. století, který zemřel za sedmileté války po bitvě u Liberce a byl objeven při archeologickém průzkumu Nerudovo náměstí v centru Liberce.

Kostra „pohozence“ z archeologického naleziště v Kněževsi u Prahy datovaného do doby bronzové.

Kosterní pozůstatky jsou po vyjmutí ze země očištěny, prozkoumány antropologem a je odebrán vzorek kosti pro analýzu DNA. Při velkém počtu koster jsou pro dočasné uložení těl používány, tak jako v tom

Kostra „pohozence“ z archeologického naleziště v Kněževsi u Prahy datovaného do doby bronzové.

Zvětšit