Top galerie

Kapustňáci prohrávají souboj o životní prostor

Kapustňáci prohrávají souboj o životní prostor

Je to místo setkávání lidí a kapustňáků. Chtějí-li se kapustňáci dostat do teplé vody, kterou potřebují, aby přežili zimu, musejí se často prodírat mezi kajakáři a potápěči toužícími po kontaktu s moř

Jako savci a potřebují dýchat vzduch. Potravu hledají pohyblivými pysky s citlivými hmatovými vousky.

Rozšíření výstavby na Floridě často vyžaduje zvýšení čerpání podzemní vody. Výsledkem je snižování průtoku vody v přírodních tocích a úbytek zimovišť vhodných pro kapustňáky.

Přírodní rezervace Crystal River je jediným místem v zemi, kde se plavci smějí kapustňáků dotýkat (nahoře). Někteří ochránci přírody to považují za týrání a chtějí to zakázat.

Důkazem příliš blízkého setkání jsou jizvy od lodního šroubu na zádech kapustňáka. Přibližně každý čtvrtý z 360 uhynulých floridských kapustňáků za rok umírá v důsledku střetu s lodí. Zóny s omezenou

Zvětšit