Top galerie

Exkluzivně pro NG: Hranice římské říše dělily dva světy. Dnes z ní najdeme jenom ruiny

Železná maska pokrytá bronzem a stříbrem byla objevena v Holandsku. Vojáci kavalerie si takové masky zavěšovali na přilbici pomocí otočného pantu a nosili je na vojenské přehlídky – a snad i do bitev.

Železná maska pokrytá bronzem a stříbrem byla objevena v Holandsku. Vojáci kavalerie si takové masky zavěšovali na přilbici pomocí otočného pantu a nosili je na vojenské přehlídky – a snad i do bitev.

Ohromující soustava valů, řek, pouštních pevností a horských strážních věží vymezuje hranice římské říše. Ve vrcholném období svého rozvoje ve 2. století našeho letopočtu vysílala říše vojáky, aby stř

Hadrianův val, Anglie. Barbaři museli vzhlížet k této části valu, která vede podél útesu nedaleko vesnice Once Brewed na severu Anglie. V době vrcholného rozkvětu byl val vysoký 4,5 metru a táhl se v

Zbytky strážní věže v Německu

Timgad, Alžírsko Tento vítězný oblouk budil úžas u návštěvníků města Thamugadi, které založil kolem roku 100 n. l. císař Traianus jako civilní osadu nedaleko pevnosti Lambaesis. Na kamenné cestě jsou

Římští vojáci šli do bitvy vyzbrojení štítem a kopím, které vrhali na krátkou vzdálenost.

Dračí hlava bývala uložená v hlavní budově pohraniční pevnosti, v době bitvy k ní však připevnili látkové tělo a nesli ji na žerdi na bitevní pole.

Qasr Bašír, Jordánsko Pevnost na okraji pouště byla vybudována kolem roku 300 n. l. a patří k nejzachovalejším římským pevnostem na světě. Posádku tvořilo 70 až 160 jezdců, kteří chránili karavany př

Úlomek ručně malovaného skleněného poháru, rozlomeného na dva kusy, byl nalezen v blízkosti Hadrianova valu. Sklo bylo pravděpodobně vyrobeno v Německu, což je dokladem rozšířeného obchodování.

Timgad, Alžírsko Římané vnutili svůj smysl pro pořádek obyvatelům celé říše. Město Thamugadi bylo vybudováno na pravidelném půdorysu a jeho součástí bylo tržiště (uprostřed), slavnostní brány, více n

Porta Nigra v Německu

Amfiteátr z dob římského osídlení

Corbridge byla zpočátku pevnost, později se z ní stala civilní osada, která pomáhala zásobovat vojáky sloužící na Hadrianově valu. Pozůstatky slavného římského opevnění dnes využívá jako hřiště osmile

Zvětšit