Top galerie

Exkluzivně pro NG: Bolestivý příběh Lakotů, indiánů bojujících za svou zem a svá práva

Exkluzivně pro NG: Bolestivý příběh Lakotů, indiánů bojujících za svou zem a svá práva

Mládež postávající na okraji městečka Wounded Knee nedbá na blížící se letní bouřku. Nedaleko odtud – bylo to 29. prosince 1890 – zabili vojáci americké armády nejméně 146 indiánů. Pro Siouxe a ostatn

Stanley Good Voice Elk, který v komunitě působí jako heyoka, spaluje sušenou šalvěj, aby rituálně očistil své okolí. V duchovním životě Oglalů jsou heyokové ti, kteří mají posvátné vidiny a mluví a ch

Tříletý C. J. Shot se koupe mezi nádobím. V souladu s představou Oglalů o tiospaye – jednotě a spolupráci členů rozšířené rodiny – jsou jejich domovy často přelidněné. K tomuto stavu přispívá i kritic

Oglalští mladíci drží vlajku vzhůru nohama. Je to mezinárodní symbol strádání a projev odporu vůči vládě Spojených států. Snímek vznikl na vzpomínkovém shromáždění, jehož účastníci si připomněli přest

Náčelník Oliver Red Cloud (Rudý oblak) v čele průvodu

Alex Bílé pero se zbývajícími rostlinkami konopí.

Mírová smlouva uzavřená roku 1868 ve Fort Laramie zaručila Siouxům vlastnictví místních kopců, když tam však bylo v roce 1874 objeveno zlato, začali se v horách hemžit zlatokopové a vláda brzy celé úz

Náčelník Red Cloud (Rudý oblak) ve škole.

Jezdci na koních Carey Rouillard (vlevo) a Travis New Holy se zastavili na kus řeči v osadě Evergreen. Oglalové odpradávna chovají koně v hluboké úctě - říkají mu sunka wakan neboli posvátný pes. Jede

Hromada použitého šatstva, které darovaly dobročinné organizace.

Auto je až po střechu naložené použitým šatstvem, které darovala dobročinná organizace se sídlem v Coloradu. V rozporu s obecně rozšířeným výmyslem nedostávají potomci původních obyvatel Ameriky autom

Dívky bdí při svíčkách, aby uctily památku patnáctileté Dusti Rose Jumping Eagle, která spáchala sebevraždu. Počet dobrovolných odchodů ze života mezi Oglaly v rezervaci více než třikrát převyšuje prů

Přechovávat alkohol nebo být pod jeho vlivem je v rezervaci Pine Ridge nezákonné. Alkoholismus postihuje osm z deseti oglalských rodin. Vedení kmene žaluje distributory piva za to, že vědomě usnadňuj

Mladý muž postižený neurologickou chorobou a alkoholismem spí v obývacím pokoji svého domu, který stojí asi deset kilometrů od nejbližšího města. Snímek byl pořízen v květnu 2011; později byl dům urče

Jezdci odpočívají v den, kdy si připomínají porážku plukovníka Georga Armstronga Custera v roce 1876.

Lenny Jumping Eagle jede na koni při oslavě porážky plukovníka Custera v bitvě u Greasy Grass (běloši jí říkají bitva u Little Bighornu), která se odehrála 25.-26. června 1876.

Oglalové odpradávna chovají koně v hluboké úctě - říkají mu sunka wakan neboli posvátný pes.

Muži vycházejí z potní neboli očistné chýše zvané inipi, kde rozprávěli s duchy. Obřad vedl šaman zvaný Rick Two Dogs, který je potomkem muže jménem American Horse.

Jizvy pocházející z tance slunce. Tento a další tradiční obřady zaznamenaly od 70. let minulého století významné obrození.

S úctou prokazovanou posvátné bytosti porazili Oglalové pečlivě vybraný topol bavlníkový a nesou jej do středu kruhu, kde se vztyčený strom stane ohniskem celodenního duchovního obřadu slunečního tanc

Tance slunce a další tradiční obřady zaznamenaly od 70. let minulého století významné obrození.

Tance slunce a další tradiční obřady zaznamenaly od 70. let minulého století významné obrození.

Devítiletý Wakinyan Two Bulls věší modlitební praporky na strom nedaleko Mato Tipila neboli Ďáblovy věže ve Wyomingu. Příběh duchovního založení Oglalů a jejich boje za nápravu starých křivd daleko př

Zvětšit