Top galerie

S cílem zjistit, jak daleko lýkohub oletí, Maya Evendenová z University of Alberta brouky uvazuje a nechává létat v kruzích. Průměrná vzdálenost v její laboratoři: 2-6 km v závislosti na věku. Rekord: 24 km.

Lýkohubové ničí lesy na západě USA. Šedé borovice jsou mrtvé a holé, rezavě zbarvené stromy uhynuly před kratší dobou a dosud mají jehličí. V Black Hills je napadena čtvrtina lesů. Rozšíří se lýkohub na celý světadíl?

Do boje se škůdcem jsou nasazovány i insekticidy.

Mrtvé borovice na svazích Avalanche Peak.

Mrtvé borovice na svazích Avalanche Peak.

Semena borovice bělokoré.

Od roku 2004 porazili lesníci v provincii Alberta více než milion napadených stromů. Doufali, že tím tažení lýkohuba na východ zpomalí. Většina poražených stromů se spaluje, tak jako tyto u města Grande Prairie.

Monitorování poškozených lesů v Albertě.

Hořící peklo v Albertě.

Losos čavyča se tře v přítoku řeky Salmon. Mrtvé borovice lemují břehy. Stromy jsou pro ohrožené lososy důležité: zpomalováním tání sněhu udržují studenou vodu ve vodních tocích během jara a omezují tvorbu usazenin.

Fotopast poblíž Yellowstonského národního parku zachytila medvěda grizzly při loupeži semen borovice bělokmenné ze skrýše veverky. Semena jsou pro tento ohrožený druh důležitou potravou.

Poblíž průsmyku Wolf Creek zahubil lýkohub spolu s ohněm téměř všechny stromy. Kalamita v Coloradu vrcholí, počet útoků dalších škůdců, kteří rovněž prokousávají chodbičky v kůře, však stále ještě roste.

Hořící figurína kůrovce vytvořená ze dřeva uschlých stromů hřeje návštěvníky zimní slavnosti v Custeru. „Ochrana lesa proti škůdcům je náročná,“ říká lesník Frank Carroll. „Tohle je jediná chvíle, kdy si můžeme myslet, že máme navrch.“

Zvětšit