Top galerie

Día de los muertos, neboli naše dušičky, jsou v Mexiku velkým svátkem, možná i větším než Vánoce...

Pozůstalí věří, že tu noc budou naštíveni duchy nebožtíků a ti budou rádi vidět, jak na ně rodina pamatuje.

Na mrtvé se vzpomíná v dobrém a oslavují se bujaře.

Mexičané mají ke smrti až neobvykle pozitivní vztah. Smrt je prostě součástí života a tak jako život, i smrt se musí oslavovat.

Samozřejmě nechybí komerce, byznys je byznys. Obchody a trhy jsou dny dopředu plné cukrových lebek, chleba mtvých, květin a koster všech velikostí a tvarů.

Přestože dnes je Día de los muertos katolický svátek, původ prý má ještě v předkoloniální době a říká se, že se datuje zpátky až 3 000 let.

Na dušičky je v Mexiku státní svátek, lidé cestují z daleka, aby byli pohromadě se svými rodinami a připomínali si zemřelé předky.

K večeru se všichni na hřitov opět vrací, tentokrát s košíky jídla, které měl nebožtík rád.

Vše se vyzdobí květinami, umělými i čerstvými, obou je v Mexiku požehnaně, a zapálí se svíčky.

Každý hrob je ošetřen, není snad rodiny, která by se ulila....

Masky jsou jedním z tradičních artiklů bohaté mexické lidové tvořivosti

Dnes mexické dušičky soupeří o přízeň s americkým halloweenem, který se slaví den před dušičkami.

2. listopadu Día de los muertos končí a začíná příprava na další fiestu...

Zvětšit