Top galerie

Smečka žraloků spanilých v jižním průlivu atolu Fakarava v souostroví Tuamotu při nočním lovu. Laurent Ballesta a jeho spolupracovníci se potápějí bez klecí a zbraní. Napočítali 700 žraloků.

Smečka žraloků spanilých v jižním průlivu atolu Fakarava v souostroví Tuamotu při nočním lovu. Laurent Ballesta a jeho spolupracovníci se potápějí bez klecí a zbraní. Napočítali 700 žraloků.

Steeple Jason, jeden z odlehlejších ostrovů, je domovem největší kolonie albatrosů černobrvých. Kdysi poskytoval pastvu stovkám ovcí a krav, dnes je to přírodní rezervace. Na Falklandách hnízdí kolem 70 % světové populace albatrosů černobrvých.

Zástup tučňáků žlutorohých s čerstvě dorostlým peřím se plahočí po hřebeni starého sopečného kráteru na ostrově Marion. Ve stěnách kráteru za nimi je vidět „Amfiteátr“ – soustava teras, které tučňáci vytvořili během dlouhých věků.

Hvězdice přilnula ke stromovité mořské řase v jižním Atlantiku u pobřeží Bird Island na místě, které vypadá jako podvodní deštný les. Podmořské hřbety, jež utvářejí Falklandské ostrovy, vytlačují živiny vzhůru z hlubin a tvoří bohatý vodní svět.

Pichlavé keře a nerovnosti drsné skály nevadí pumě pojmenované Sarmiento (uprostřed) ani jejím mláďatům. Tulí se k sobě na sklonku zimního dne nad jezerem Sarmiento poblíž chilského národního parku Torres del Paine.

Slon indický vykukuje z listoví v bangladéšském lese Inani na kraji největšího uprchlického tábora na světě. Jde o jednoho z 38 slonů uvězněných v těsné blízkosti tábora, který jim blokuje migrační trasu.

Ochránci přírody drží otrávenou volavku popelavou a ptáky, kteří uhynuli po leteckém práškování pesticidem fenthionem v oblasti Bunyala, kde se pěstuje rýže. Vesničané tyto ptáky sbírají a jedí, přestože jsou kontaminovaní.

Po hodině číhání v úkrytu za hradbou keřů a půlhodinovém sledování kořisti v drsné travnaté krajině se Sarmiento vrhne na lamu guanaco. Silný dospělý samec uhýbá a uniká své pronásledovatelce vyzbrojené ostrými drápy.

Tučňáci skalní musejí na ostrově Marion překonávat skalní útesy a bouřlivé vlny.

Tuleni krabožraví se vyškrábou na plovoucí kru, aby si zdřímli, nebo unikli před kosatkami či tuleni leopardími. (Všimněte si jizev). V okolí Antarktického poloostrova ubývá mořského ledu, a proto se kry stávají čím dál důležitějšími místy k odpočinku.

Charqueado, čtyřletý syn Sarmiento (vlevo), pronásleduje samici během celodenního dvoření. Skřípe při tom zuby a vrčí. Podle fotografa se s ní pářil pětkrát během jedné hodiny. Poté se dvojice pum, místo aby se stáhla do bezpečí, prochází po výběžku.

Nejlépe chráněným hnízdištěm je přirozená jeskyně vysoko na svazích Te Tara Koi Koia. Hnízda jsou tady chráněná před větrem a deštěm a tvoří je podstavce vysoké jako cylindry. Jemně ochmýřená mláďata se opeří během pěti měsíců.

Myši zavlečené lidmi na subantarktický ostrov Marion asi před dvěma sty lety začaly v noci požírat mláďata albatrosa šedohlavého. Mládě není vybaveno instinktivním strachem z nového nebezpečí, a tak jen pasivně sedí, dokud zraněním nepodlehne.

Tučňáci oslí plavou nejvyšší rychlostí zaznamenanou u ptáků – 35 km/hod. Celý den tráví lovem v oceánu, obvykle poblíž břehu Falklandských ostrovů, a snaží se, aby je samé neulovili lachtani jihoameričtí, lachtani plaví či kosatky dravé.

Lovec motýlů na indonéském ostrově Bacan třídí své úlovky, které bude prodávat na Bali. Odtamtud budou motýli putovat přes Asii ke sběratelům na celém světě.

Talířovky se vyskytují na celém světě. Vláskovité řasinky lemující zvonec ženou potravu – většinou plankton – k ústnímu otvoru. Medúzy mění barvu v závislosti na tom, jakou potravu přijímají.

Mladý samec byl jedním ze tří uhynulých lvů ze slavné keňské smečky Marsh Pride. V roce 2015 sežrali maso z kravské zdechliny, již masajští pastevci „ochutili“ insekticidem karbosulfanem poté, co jim lvi usmrtili několik krav.

Samice raroha velkého hlídá mláďata v hnízdě nad Mongolskou plošinou. Čingischán prý choval stovky dravých ptáků pro lov. Dnes patří rarozi velcí mezi ohrožené druhy – nepříznivě na ně působí ztráta přirozeného životního prostředí a nezákonný obchod.

Na západním břehu ostrova Marion se čtveřice albatrosů stěhovavých dala do rituálního tance. K sestavě zvuků a pohybů patří i „zpívání k obloze“ (na fotografii vpravo). Ptáci navazují partnerství na celý život a tanec jim pomáhá najít vhodného partnera.

Slunce vychází ve Wyomingu nad samci tetřívků křovinných s načechranými hruděmi a roztaženými ocasními pery. Tito ptáci se dvoří na pasekách severoamerických pelyňků.

V kuchyni turistického domu v Západní Papui v Indonésii se líhne obrovský ptakokřídlec. Čerstvě vylíhnutí motýli bývají usmrceni velmi záhy, dokud mají nepoškozená křídla. Legální i ilegální obchod se vzácnými motýli je rozšířen na celém světě.

Medúzky Olindias formosus ztělesňují zvláštní paradox: jsou křehké a současně hrozivé. Sedí na dně moře, mávají barevnými chapadly, lákají ryby, zasáhnou je žahavými vlákny a pozřou je.

Po cvičných letech v poušti jsou sokoli upoutáni k posedům a čeká je cesta zpátky do Dubaje. Ptáci mají tak bystrý zrak, že je dokážou vyplašit i drobné pohyby nebo změny světla. Čepičky, které používali už staří Arabové, je pomáhají udržet v klidu.

V téměř bezměsíčné noci u atolu Fakarava ve Francouzské Polynésiii plavou členové týmu Laurenta Ballesty proti přílivové vlně a drží výkonné svítilny, aby vyfotili žraloky lovící kanice ukryté v korálech.

Ellie, samice jestřába lesního, přitiskla křídla k tělu a ve vysoké rychlosti prosvištěla úzkým otvorem. Letečtí odborníci říkají, že rychlí dravci posuzují hustotu stromů a intuitivně poznají, jak rychle mohou letět, aby v letu našli volný prostor.

Pestrobarevné peří rámuje oko loríčka rudobradého, který se živí fíky i jiným ovocem, nektarem z květů a zřejmě také hmyzem. Nápadný lesní papoušek se cítí dobře i v blízkosti lidských sídel v Indonésii a na Papui-Nové Guineji.

Arnie, špaček obecný žije s Lloydem a Rose Buckovými v Somersetu, kde štěbetá anglicky a je nejspokojenější, když Lloyd hraje na klavír. Zdá se, že v klasické hudbě je něco, co špačky přitahuje: Mozart měl doma jednoho, který zpíval některé jeho skladby.

Mladý kormorán modrooký se možná poprvé zkouší potápět nedaleko pobřeží. Na březích Antarktického poloostrova hnízdí nebo hledá potravu mnoho mořských ptáků.

Listonos dlouhouchý se třepotá v měsíčním světle. Jeho mise: sehnat si večeři. Pro hlodavce a další drobné živočichy na mexickém poloostrově Yucatán je noc nebezpečnou dobou, masožraví netopýři totiž opouštějí svá stanoviště a hledají kořist.

Tisíce párů tučňáků patagonských se potule po pláži na Volunteer Point na ostrově East Falkland. V 60. letech 19. století jich byly na ostrovech pozorovány jen malé počty, ale od 70. let 20. století jejich populace plynule roste.

Zvětšit