Top galerie

Za sopkami po Čechách: V Českém středohoří uvidíte varhany i utuhlé lávové jezero

Za sopkami po Čechách: V Českém středohoří uvidíte varhany i utuhlé lávové jezero

Kamenné varhany Panenské skály vznikly rozpukáním chladnoucí čedičové lávy.

Sloupcová odlučnost čediče na Panské skále

Panská skála je jedna z nejatraktivnějších vulkanických lokalit.

Úžasná kulisa kamenných varhan je vlastně dílem lidských rukou, neboť se jedná o pozůstatek těžby čedičo- vých sloupců.

Samotné čedičové sloupce jsou produktem chladnutí lávy, ale bez dobývání stavebního kamene by skála nebyla tímto způsobem odkryta a vymodelována.

Uspořádání čedičových sloupců napovídá, že čedičová láva tu vytvořila plochý lávový proud, který mohl vyplňovat mělké údolí.

Zvětšit