Top galerie

Bělověžský prales je pozůstatkem původního panenského pralesa, který pokrýval mírné pásmo evropské pevniny.

Mezi vzácné obyvatele pralesa patří stádo zubra evropského, dnes čítající kolem 300 kusů. V průběhu dějin bylo střídavě téměř zahubeno, během druhé světové války byl za zabití zubra dokonce vyhlášen trest smrti.

Leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska mezi řekami Narewka a Hwoźna a patří k světovému dědictví UNESCO.

Až do 17. století byl prales prakticky neobydlený. Lesy pokrývají více než 96 % plochy celé oblasti. Zbývající plochy jsou pole, louky, cesty a vodní plochy.

Až do 17. století byl prales prakticky neobydlený. Lesy pokrývají více než 96 % plochy celé oblasti. Zbývající plochy jsou pole, louky, cesty a vodní plochy.

V rezervaci je řada dubů jejichž obvod ve výšce 130 cm je větší než 600 cm. Mnohé mají svá vlastní jména a požívají nejpřísnější ochrany.

Dalším obyvatelem Bělověžského pralesa je strakapoud bělohřbetý.

Prales čelí útokům kůrovce, který hbitě likviduje místní smrky.

Stromům škodí i přítomná houba – sírovec žlutooranžový.

Zvětšit