Top galerie

Rozvodněná řeka pomáhá prosperitě přírody.

Rozvodněná řeka pomáhá prosperitě přírody.

Vzácná ropucha patří mezi druhy, které rádi osídlují místa zasažená přirozenými procesy.

Řízené požáry jsou jedním ze způsobů, jak se pečuje o pestrost druhů v krajině.

Povodně patří mezi původní přirozené procesy v krajině.

Povodeň je velmi významný krajinotvorný i životvorný proces i dnes. Ale když probíhá, lidem rozhodně radost nepřináší.

Spásání vegetace pomáhá udržovat pestrost druhů v krajině.

Zvětšit