Top galerie

Notre Dame osvětlují za soumraku pouliční lampy.

Katedrála Notre Dame (snímek je ze dvacátých let minulého století), postavená u Seiny, je již po staletí symbolem Paříže. V polovině dubna ji zachvátil požár, který způsobil nenapravitelné škody.

Katedrála Notre Dame (snímek je ze dvacátých let minulého století), postavená u Seiny, je již po staletí symbolem Paříže. V polovině dubna ji zachvátil požár, který způsobil nenapravitelné škody.

Dřevěná část interiéru katedrály byla nedávným požárem zničena

Katedrála Notre Dame v centru Paříže je jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů na světě. Denně ji navštíví kolem 30 000 lidí.

Chrlič nazvaný Le Stryge – či „upír“ – je usazen nahoře na severní věži katedrály. Byl sem přidán při renovacích v polovině 19. století.

Kamenná výzdoba portálu Posledního soudu katedrály Notre Dame znázorňuje mrtvé plazící se k archandělu Michaelovi. Byla vytesána kolem roku 1220 a představuje scény z Matoušova evangelia.

Dva muži stojí u drobností prodávaných na nábřeží Seiny ve dvacátých letech minulého století, s katedrálou Notre Dame v pozadí.

Soumrak se snáší nad Notre Dame na tomto snímku z roku 1923.

Na tvorbě průčelí se ve dvacátých letech 13. století podílelo více architektů. Symbolická výzdoba představuje různé aspekty křesťanské teologie.

Umělec hledí na Notre Dame z Pont de l’Archevêché (most Arcibiskupství).

Na nočním pohledu z protilehlého nábřeží, pořízeném v osmdesátých letech minulého století, se katedrála ztrácí v mlze.

V katedrále se denně slouží mše pro místní i návštěvníky.

Rozeta, toto růžicové okno z barevných skel, vytvořené ve 13. století, zobrazuje scény ze Starého zákona.

Americká návštěvnice zapaluje v katedrále svíčku v roce 1968.

Při západu slunce se Pařížané scházejí na březích Seiny.

Pás duhy směřuje ke katedrále Notre Dame.

Krátce poté, co poslední turisté opustili Notre Dame, z devadesátimetrové sanktusové věže začal stoupat kouř. Během požáru se sanktusník a dřevěný interiér zbortily.

Zvětšit