Top galerie

Lachtan jihoafrický surfuje na vlnách Atlantiku nedaleko Kapského Města. V zájmu ochrany mořského života v pobřežních vodách zde byla v roce 2004 vyhlášena chráněná mořská oblast. V Jižní Africe je jich celkem 23.

Na ostrově Mercury poblíž Diamantového pobřeží v Namibii žijí racci, terejové a tučňáci jako sousedé. První namibijská CHMO usiluje o omezení lidského rušivého vlivu a podporuje přírodní rozmanitost kolem ostrova Mercury a deseti dalších ostrovů.

Rybáři, úřady ochrany přírody a turistické zájmové skupiny se shodly, že útesy na jedné straně ostrova Vamizi v severním Mosambiku budou chráněny a na druhé straně ostrova bude povolen rybolov. V rybolovné oblasti vzrůstá velikost a počet ryb.

Velryby, delfíni, mořští ptáci a žraloci – jako tito žraloci mědění – následují každoroční tah sardinek na severovýchod podél pobřeží Indického oceánu. Tah je připomínkou bývalé hojnosti oceánů – a výzvou k tomu, abychom začali jednat v zájmu moří.

Mozambické plány na výstavbu průmyslového přístavu v oblasti mořské rezervace Ponta do Ouro ohrožují některé z nejrozmanitějších korálových útesů u břehů jižní Afriky. Na leteckém snímku jsou útesy patrné jako tmavé stíny při pobřeží.

S mořem jsou těsně spjaty mnohé africké komunity a tradiční léčitelé často vykonávají na břehu moře posvátné rituály a obřady.

Malé pobřežní chráněné oblasti, zejména je-li v nich povolen rybolov, nemají podstatný význam pro mořské živočichy pohybující se na rozsáhlém území, například pro tuňáky (vuňák zasažený harpunou u Aliwal Shoal), některé žraloky a mnoho savců a ptáků.

V chráněné mořské oblasti Aliwal Shoal nedaleko Durbanu se zkouší prototyp elektromagnetického surfovacího prkna odpuzujícího žraloky. Zařízení by mohlo zabránit nechtěným setkáním surfařů se žraloky.

Ostrov Mercury je nejdůležitějším útočištěm pro ohroženého kormorána pobřežního, jehož populace se v posledních desetiletích zmenšila na pouhých několik tisíc kusů.

Životaschopné útesy u Punta do Ouro v jižním Mozambiku zajišťují každoroční návrat drobných stěhovavých rybek, jež přilákají dravé ryby, jako je například jedovatý perutýn ďábelský.

Zvětšit