Top galerie

Vědci odebírají vzorky z polychromovaného stropu jeskyně Altamira ve Španělsku, aby mohli určit jejich stáří. Strop je vyzdoben malbami zvířat, které byly zhotoveny před 19 000 až 15 000 lety. Abstraktní symboly na stropě jsou možná o 20 000 let starší.

Vědci odebírají vzorky z polychromovaného stropu jeskyně Altamira ve Španělsku, aby mohli určit jejich stáří. Strop je vyzdoben malbami zvířat, které byly zhotoveny před 19 000 až 15 000 lety. Abstraktní symboly na stropě jsou možná o 20 000 let starší.

Soška Venuše, objevená v roce 2008 v jeskyni Hohle Fels v Německu, je nejstarším nesporným zobrazením lidské bytosti. Poutko v horní části plastiky sloužilo k zavěšení, soška se nosila jako přívěsek.

Jemně vyřezávaná hlavička z mamutího klu, označovaná jako Dáma z Brassempouy, byla nalezena v jihozápadní Francii v roce 1894. Ať už plastika zobrazuje „dámu“ nebo mladíka, patří mezi nejstarší vypodobnění lidské tváře.

V jeskyni Blombos nedaleko jižního výběžku Afriky byly objeveny jedny z nejstarších předmětů, které svědčí o symbolickém myšlení člověka – jsou mezi nimi korálky z mušlí, úlomky okru zdobené rytinami a soupravy na zpracování okru, staré 100 000 let.

Držitel grantu National Geographic Christopher Henshilwood se svými spolupracovníky hledá ve skalním přístřeší Klipdrift stopy původu moderního lidského myšlení. V těchto místech, stejně jako v jeskyni Blombos, byly objeveny pravěké artefakty.

Úlomek červeného okru nalezený v jeskyni Blombos v roce 2000 je zdobený šikmým šrafováním a rovnoběžnými vrypy, které do něj vyryli lidé asi před 75 000 lety.

Christopher Henshilwood drží pravěkou tužku z červeného okru, která byla v roce 2013 nalezena poblíž skalního přístřeší Klipdrift. „Tady to všechno začalo,“ říká Henshilwood.

Na břehu řeky v severozápadní Namibii nanáší mladá žena z kmene Himba okr na vlasy druhé ženě. Okr je ceněný pro svůj teplý červený odstín a dnešní lidé jím zdobí své tělo se stejnou oblibou jako jejich pravěcí předkové.

Malby koní a další úžasné výtvory v Chauvetově jeskyni byly objeveny v roce 1994. Jsou „pozoruhodným dokladem prvního setkání člověka s dobrodružstvím umění“, říká francouzská ministryně kultury Fleur Pellerinová.

Umělci mladší doby kamenné většinou zobrazovali býložravce, ale umělci z Chauvetovy jeskyně často zachycovali líté dravce, jako jsou šelmy vyobrazené na tomto velkém výjevu.

Zvětšit