Top galerie

Přislušníci kmene El Molo, vyzbrojení oštěpy a trpělivostí sledují ryby na východním břehu jezera Turkana.

Přislušníci kmene El Molo, vyzbrojení oštěpy a trpělivostí sledují ryby na východním břehu jezera Turkana.

V jezírkách při jižním okraji jezera Turkana rostou řasy. Díky hojnému výskytu těchto rostlin v jezeře mu první cestovatelé začali říkat Nefritové moře. Okolní drsná krajina způsobila, že to bylo poslední velké africké jezero zmapované Evropany.

Plameňáci na jezeře Turkana

Léčitelka z kmene Daasanach pomazala blátem Setiel Guokol, která trpí neznámou chorobou. Řekla, že nemoc způsobili zlí duchové a že jezero je pro Guokol poslední nadějí na vyléčení.

Rybář

Čistokrevných příslušníků kmene El Molo zbývá málo, mezi nimi tato žena. Většina uzavřela sňatky s příslušníky jiných turkanských kmenů.

Dívka vyzbrojená podomácku vyrobeným prakem a hliněnými koulemi střeží čirokové pole své rodiny poblíž jezera před hladovými ptáky. Tato obilnina je základní potravou Daasanachů, kteří se v zemědělství spoléhají na sezonní záplavy na řece Omo.

Žáci čistí ubytovny ve vládní škole u Komote. Mnoho dětí u jezera Turkana nyní chodí do základní školy, ale vinou nedostatečného rozvoje oblasti je očekává jen málo pracovních příležitostí, nepočítáme-li pastevectví a rybářství.

Herek Gurge Arabo, dívka z kmene Daasanach, se tváří odhodlaně, když ji její matka připravuje na slavnost setkávání dvojic, při níž se muži ucházejí o budoucí manželky.

Muži z kmene Daasanach, mávající biči, holemi a tradičními sedátky, někteří ozdobení pštrosími pery, si při slavnosti setkávání dvojic v Ileretu v tanci razí cestu do houfu potenciálních manželek.

Zvědavý krokodýl si prohlíží dálkově ovládaný fotoaparát u South Island. V jezeře Turkana žije největší kolonie krokodýlů na světě. V šedesátých letech minulého století biologové odhadovali, že jen krokodýlů nilských je zde 14 000.

Děti si hrají na nákladu sušených ryb na ložné ploše automobilu ve vesnici Selicho. Tyto cenné ryby, důležitý zdroj proteinů, se prodávají až do Demokratické republiky Kongo.

Muž prodávající zrcadla v uprchlickém táboře Kakuma, 180 kilometrů od jezera Turkana. V tomto táboře OSN žije 180 000 lidí, kteří uprchli před konflikty v Súdánu, Somálsku a jiných zemích.

Keňská vláda poskytuje stany pro tanečníky, kteří se účastní kulturního festivalu Kalacha, založeného proto, aby svedl dohromady umělce z turkanských kmenů. Má tak napomáhat zmírňování napětí.

Na obálce: Takovýto umělý kel byl vybaven vysílačkou a podstrčen na trh se slonovinou, aby se díky jeho putování daly sledovat a vystopovat tajné stezky pašeráků slonoviny.

Zvětšit