Top galerie

Jizvy člena kmene z Papuy-Nové Guiney mají připomínat kousnutí krokodýla a vstup do dospělosti.

Jizvy člena kmene z Papuy-Nové Guiney mají připomínat kousnutí krokodýla a vstup do dospělosti.

Tyto zuby mají připomínat chrup žraloků a bez této "ozdoby" by v tomto kmeni nebyli muži pravými muži.

Často také museli mladí hoši mít sexuální poměr se staršími muži z kmene. Až po té se stali dospělými a mohli navázat vztah s ženami.

Tento mladý hoch musí přeběhnout přes záda čtyř volů (ano, podmínkou je, aby byli býci kastrováni), pak se stane mužem.

Papua-Nová Guinea: Mladým mužům je protažen kořen rostliny přes nosní dírky a vytažen ven ústy. Jde prý o pročištění...

Tito chlapci jsou v 7 letech odebráni matkám, aby strávili 10 let výhradně ve společnosti mužů.

Ženská obřízka se bohužel stále týká mnoha dívek z afrického kontinentu, ale také z Asie.

Chlapcům z toho kmene je hromadně provedena obřízka. Zpět ke kmeni se mohou vrátit až po úplném uzdravení.

V tomto případě musli mladí zabít vězně, až po té se z nich stali dospělí.

V Keni musejí členové tohoto kmene zabít větší zvíře než jsou oni sami pouhým oštěpem.

Tady jsou dětem zjizveny tváře dřevěnými dlátky. Po absolvování rituálu jsou považovány za dospělé.

Mladí indiáni z tohoto kmene byli omámeni silnými drogami, které zajistily, že si nic ze svého dětství nebudou pamatovat. V případě potřeby se aplikace drog musela opakovat.

V tomto africkém kmeni věří, že jsou mladé dívky spojené s vodou. S tou se před prahem dospělosti musí rozloučit zpěvem uprostřed toku.

V tomto kmeni je nutné dospět skokem z věže a to tak, aby se hlava dotýkala země...

V jednom brazilském kmeni se musí mladí sami otrávit jedem a otravu přežít...

V Amazonii museli mladí jednoho z kmenů "nosit na rukách rukavice" z mravenců. Jde ovšem o velmi agresivní druh, který po deseti minutách dotyčného paralyzuje na 24 hodin.

V Amazonském kmeni se zase dodržovala tradice, která přikazovala dívkám strávit několik měsíců mimo kmen.

V tomto africkém kmenu se dodržuje tradice, kdy jsou mladí vysláni do divočiny. Jsou při tom pronásledováni staršími členy kmene, kteří je straší zvuky.

Tento kmen Aboridžinců byl obzvlášť krutý. Mladým mužům byla na několika místech naříznuta kůže a provedena také obřízka. Nešťastníci pak byli ponecháni bez ošetření v bolestech.

Mladí Aboridžinci musí strávit 6 měsíců o samotě v divočině.

Ve Španělsku kdysi děti procházely strašnou zkouškou. Po 4 dnech bez spánku byly pověšeny za kůži a musely tak nějakou dobu vydržet. Po té jim byl ještě useknut malíček na ruce.

Zvětšit