Top galerie

Za umělcovými zády jeho zobrazení Boha z fresky Stvoření Adama. Originál je k vidění na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu.

Za umělcovými zády jeho zobrazení Boha z fresky Stvoření Adama. Originál je k vidění na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu.

Busta nejstaršího řeckého básníka Homéra, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia.

Homér, jak jej zobrazil Joongwon Jeong.

Nový pohled na anglického spisovatele a dramatika Oscara Wilda.

Autoportrét nizozemského malíře Vincenta van Gogha, největší osobnosti světového výtvarného umění.

Vincent van Gogh, jak jej zobrazil Joongwon Jeong.

Venuše Mélská - mramorová socha ženy pocházející z období mezi lety 130 až 100 př. n. l. Byla objevena v roce 1820 na ostrově Mélu a dnes je v galerii v Louvru v Paříži.

Obraz Venuše Mélské s autorem.

Zvětšit