Top galerie

ROZHOVOR: Objev českých egyptologů odhaluje, jak se žilo v Africe, když Sahara nebyla ještě pouští

ROZHOVOR: Objev českých egyptologů odhaluje, jak se žilo v Africe, když Sahara nebyla ještě pouští

Lokalita Sfinga po ukončení výzkumu unikátního pohřebiště v roce 2012, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ

Členové expedice Sabaloka 2012 (zleva: Ladislav Varadzin, Osman Abdalla, Anna Wodzinska, Aleš Bajer, Adéla Pokorná, Jaroslav Řídký, Lenka Suková, Jan Pacina; dole: Jamal Ibrahim), pohoří Sabaloka, výz

Zahájení výzkumu unikátního pohřebiště na lokalitě Sfinga v roce 2012, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Zahájení výzkumu unikátního pohřebiště na lokalitě Sfinga v roce 2012, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Odkrývání unikátního pohřebiště na lokalitě Sfinga, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Výzkum sídliště lovců-sběračů na lokalitě Liščí kopec, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Oblast „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Geologický průzkum na lokalitě Sfinga, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Archeologický výzkum na lokalitě Liščí kopec, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Krajina při jihozápadním okraji pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Zpracovávání kamenných artefaktů na základně ve vesnici Al Hudžér Abú Dóm, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Osvěžení v Nilu pod horou Džebel Rauwiján, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Návštěva odborníků z Chartúmské univerzity na výzkumu lokality Liščí kopec, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Oblast „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Oblast „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Kaňon Nilu v pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Krajina při jihozápadním okraji pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Kaňon Nilu v pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Sídliště současných nomádů v oblasti „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Rozloučení s vesničani po ukončení výzkumu na jaře 2012, vesnice Al Hudžér Abú Dóm, výzkumy ČEgÚ.

Archeologický výzkum na lokalitě Liščí kopec, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Geodetické měření na lokalitě Sfinga, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Keramické nálezy, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Polední siesta na základně, vesnice Al Hudžér Abú Dóm, výzkumy ČEgÚ.

Botanický průzkum, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Dokumentace archeozoologických nálezů, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Krajinný průzkum v oblasti „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Oblast „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Krajinný průzkum v oblasti „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Krajinný průzkum v oblasti „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Geodetické měření na lokalitě Liščí kopec, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Archeologický výzkum na lokalitě Liščí kopec, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Archeologický výzkum na lokalitě Liščí kopec, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Začátek archeologického výzkumu v pohoří Sabaloka na podzim 2011, výzkumy ČEgÚ.

Povrchové keramické nálezy, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ.

Sídliště současných nomádů v oblasti „Skalních měst“, pohoří Sabaloka, výzkumy ČEgÚ

Zvětšit