Poznáte zvířata podle očí?

Zkuste uhodnout, jakému zvířeti oči na fotografii patří.