Delpassův kontroverzní experiment: Skutečně přinesl důkaz nesmrtelnosti duše?

O tom, zda existuje život po životě, se lidé přou už odpradávna, ale vždy chyběl vědecký důkaz. Ten se podařilo získat až v 70. letech minulého století díky takzvanému Delpassovu experimentu.

Walter Grey se celý život zabýval propojením techniky a lidského těla

Tajemství bio feedbacku

Na počátku tohoto podivuhodného výzkumu stáli tři muži. Jedním znich byl anglický neurolog Walter Grey, který zkonstruoval přístroj reagující na mozkové proudy vznikající při myšlení. Dobrovolníci dokázali pouhou silou myšlenky zapnout televizor, kněmuž byli připojeni přes systém elektrod.

PROČ MUŽI CIVÍ ŽENÁM NA PRSA? VĚDCI POTVRDILI, ŽE NEMOHOU JINAK

To velmi zaujalo francouzského fyzika akybernetika Jeana Delpasse, který se už dlouho snažil zjistit, co se děje slidským tělem vokamžiku smrti.


Oslovil proto kolegu Wiliama Jongha van Amsyncka, který se pro změnu zabýval bio feedbackem, tedy biologickou zpětnou vazbou. Pro osoby svysokým krevním tlakem zkonstruoval přístroj pro sledování jejich stavu. Při zvýšení tlaku reagoval nepříjemným zvukem, naopak při jeho poklesu vydával velmi libé tóny. Pacienti se postupně naučili vědomě ovlivňovat svůj krevní tlak tak, aby slyšeli jen příjemné zvuky.

Čekání na smrt

Delpasse tedy van Amsynckovy pacienty trénované vbio feedbacku připojil ke Greyovu přístroji na zapínání televize. Mnohdy velmi zesláblí pacienti byli velmi spokojeni stím, že jim kovládání přístroje stačí pouhá myšlenka, a Delpasse vnich zase získal ideální pokusné osoby. Lidé svysokým krevním tlakem byli vesměs staří avelmi nemocní, takže se u nich dala předpokládat brzká smrt.

Poněkud morbidní přístup, ale k chystanému pokusu zcela nezbytný. Nakonec se stalo to, na co všichni čekali. Pacientka (67) připojená kpřístroji na zapínání televizoru zemřela. Její EEG už vykazovalo nulovou aktivitu jejího mozku. Apak to přišlo. V okamžiku, kdy byla oficiálně prohlášena za mrtvou, se televizor zapnul. Delpasse považoval tento myšlenkový signál za jasné potvrzení faktu, že duše opouští tělo avydává se na „druhou stranu“.

HŘÍČKY MATKY PŘÍRODY: ŽIVOTASCHOPNÉ ZVÍŘECÍ MUTACE. TITO TVOROVÉ EXISTUJÍ A ŽIJÍ

Zopakovat pokus se ale nikdy plně nepodařilo. Vědecká obec považovala podobný výzkum za značně neprůkazný ataké neetický, takže sním Delpasse raději skončil. Díky němu ale víme, že se při umírání mohou slidským tělem dít procesy, které zatím nemají zcela jasné vysvětlení.

(tom)

Související články