Od utopie k mimozemšťanům: Erich von Däniken a počátky fenoménu roku 2012

V minulém (4.) díle speciálu Mayský kalendář jste se dozvěděli, jak fenomén vůbec vznikl a odkud náš zájem o něj pochází. V tomto díle zjistíte, jak vznikla představa o Mayích jako o dokonalé civilizaci a jak s tím vším souvisí postava Ericha von Dänikena.

Od utopie k mimozemšťanům: Erich von Däniken a počátky fenoménu roku 2012
Od utopie k mimozemšťanům: Erich von Däniken a počátky fenoménu roku 2012
Zdroj: archiv

Raná mayistika vytvořila idealizovaný obrazu o Mayích jakožto ideální, dokonalé civilizaci, a tento obraz se následně přenesl do současné populární kultury. Přestože vědci už dávno vnímají Maye mnohem realističtěji, v médiích a mezi lidmi stále přežívá idea utopické kultury, kde se snoubí vědecká přesnost s neobyčejnou duchovností. I proto se pak dnes přikládá takový význam mayským proroctvím – často se lze setkat s názorem, že moudří Mayové toho o světě věděli daleko víc, než my. Tato myšlenka pak eskalovala v populární literatuře: prvním významným autorem, který se jí chopil, byl Erich von Däniken.

PŘEDCHOZÍ DÍL speciálu Mayský kalendář: Mayové - moudří kněží, nebo fanatici rituálního násilí?

„Bohové“ z tajemného vesmíru

Švýcarský ufolog Erich von Däniken (*1935) vlastně jen podrobně rozpracoval paradox, který za celou touto komplexní představou leží: jak je možné, že kultura, která byla technicky tak málo rozvinutá, že neznala ani kolo ani kovy (nepočítáme-li kovy drahé), dosáhla tak neuvěřitelných úspěchů na poli astronomie a matematiky?

Dänikenova slavná odpověď na tuto otázku zní: Mayové to ve skutečnosti nevymysleli sami, ale dozvěděli se to od mimozemšťanů, se kterými měli, stejně jako ostatní dávné civilizace čilý kontakt.

Základní Dänikenova teze, kterou celoživotně zastává, má asi následující obsah: kdysi v dávné minulosti navštívili lidstvo vysoce technicky vyspělí mimozemšťané a byli s ním v dlouhodobém kontaktu. Pověrčiví lidé, kteří nedokázali správně pochopit mimozemskou techniku, uctívali tyto bytosti jako božstva a zprávy o nich se dochovaly ve starověkých náboženských pramenech světa.

Futurologie umí předpovědět všechno. Platební kartu, iPad nebo arabské jaro

Zeus, Isis, Višnu, Quetzalcoatl, Enki a další bohové starověkého světa, to všechno byli ve skutečnosti mimozemšťané, a zprávy o zázracích, podivných posvátných předmětech apod. jsou jen nepochopené odkazy k hi-tech vybavení, kterým disponovali. V jisté době však „bohové“ odešli a již se nevrátili – podle Dänikena byla zničena „planeta X“ ležící mezi Jupiterem a Saturnem, na které měli základnu. Konec kontaktů s „bohy“ pak pro lidstvo znamenal konec starověkých civilizací.

 

Däniken a rok 2012 

Na jednu stranu tato idea samozřejmě Maye poněkud ponižuje, protože je považuje za neschopné dosáhnout vědomostí, které měli, vlastními silami. Na druhou stranu však výrazně zesiluje klíčový motiv „fenoménu 2012“ – totiž že Mayové (a nejen oni, ale i další dávné kultury) disponovali moudrostí, která je rozsáhlejší a spolehlivější než naše a kterou bychom měli brát setsakra vážně.

Mayský kalendář. Mluví se o něm, ale víme, co to vlastně je?

V Dänikenově díle, nepočítáme-li poslední publikace, není mileniální rozměr věci patrný; sám autor lze také zařadit spíše mezi UFO-kulty padesátých let než do ryzího new age, které je přeci jen o něco pozdější. Jsou zde však již přítomny motivy, které dnes tvoří nedílnou součást celé věci – především pak kontakt Mayů a mimozemšťanů, který se později zopakuje například u José Argüellese, podle kterého odletěly poslední zbytky zhroucené mayské civilizace do vesmíru a odtamtud na nás dávají pozor. Podobně „planeta X“ přešla do lidových mýtů a dnes se objevuje především v roli tajemného tělesa, které do nás má v prosinci 2012 narazit a zničit celou zeměkouli.

Sám Däniken se k roku 2012 rozsáhle vyjádřil v jedné ze svých posledních knih: jak se dalo očekávat, prosinec letošního roku je pro něj datem, kdy se mají „bohové“ opět vrátit na zem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články