Planeta, nebo plast? Překvapivých 91% plastového odpadu neprojde recyklací!

Kolik plastového odpadu zaplavuje zemi? Jen mořské dno u ostrova Xiaoliuqiu na severozápad od Taiwanu pokrývá šokující množství plastových lahví.

Čínský dělník třídí plastové lahve při recyklaci ve vesnici Dong Xiao Kou na okraji Pekingu.
Čínský dělník třídí plastové lahve při recyklaci ve vesnici Dong Xiao Kou na okraji Pekingu.
Zdroj: Fred Dufour, APP, Getty

V prosinci roku 2018 uvedla Královská statistická společnost Velké Británie na základě údajů z téhož roku, že z celkové produkce plastů bylo recyklováno pouhých 9 %. 

Hromadná výroba plastů, která trvá pouze šest desetiletí, se zrychlila natolik, že vyprodukovala 8,3 miliard tun většinou jednorázových výrobků, které skončily jako odpad. I když to zní nepochopitelně, je tomu tak. Dokonce i vědci byli zděšeni z velikosti čísel, která vyplynula z celosvětových údajů o tom, kolik plastů bylo vyrobeno, vyřazeno, spáleno nebo uloženo na skládky.

„Všichni jsme věděli, že v roce 1950 došlo k rychlému a extrémnímu nárůstu výroby předmětů z plastu, ale vyčíslení obrovských hodnot celkového množství veškeré produkce plastu je zcela šokující,“ říká Jenna Jambecková, geoložka z Georgijské univerzity v Atlantě, která se specializuje na studium plastového odpadu v oceánech.

Zdroj: Youtube

„Tento druh nárůstu by zničil jakýkoli odpadní systém, který by nebyl vytvořen speciálně pro plasty. Proto jsme mohli jen sledovat, jak plasty unikají z globálních odpadních soustav do oceánů“, pokračuje Jenna Jambecková.

Plasty se rozkládají více než 400 let, takže většina z nich stále v nějaké formě existuje. Pouze 12 % bylo spáleno.

Práce na studii byly zahájeny před dvěma lety. Vědci se pokoušeli nějakým způsobem zachytit ohromné množství plastů, které končí v moři, a zabránit tak škodám, jež působí ptákům, mořským živočichům a rybám. Předpověď, že do poloviny 21. století budou oceány obsahovat více plastového odpadu než ryb, se stala jednou z nejvíce citovaných statistik a zároveň hromadným výkřikem: „Dělejte s tím něco!“

Nemůžete zacházet s něčím, co nezměříte

Nová studie zveřejněná v recenzovaném časopise Science Advances je první globální analýzou všech plastů, které kdy byly vyrobeny, a navíc se zabývá jejich dalším osudem. Množství 8,3 miliard tun plastových předmětů se proměnilo v 6,3 miliard tun plastového odpadu. Z toho bylo pouhých 9 % recyklováno. Převážná většina, tedy 79 %, se hromadí na skládkách nebo se válí v přírodě jako smetí. A myslíme si, že v určitém okamžiku končí hodně z tohoto množství v oceánech jako ve stoce. Pokud budeme pokračovat v současném trendu, do roku 2050 bude na skládkách ležet 12 miliard tun plastů. Tato veličina má 35 000krát větší hmotnost než Empire State Building.

Roland Geyer, hlavní vedoucí studie, říká, že se tým vědců snaží vytvořit základ pro lepší nakládání s plastovými výrobky. „Nemůžete se zabývat něčím, co nezměříte,“ zdůrazňuje. Nejde jen o to, že uděláme hodně práce, ale musíme každý rok udělat vždy o něco víc.“

Současným výsledkem studie je zjištění, že polovina pryskyřic a vláken používaných v plastech byla vyrobena za posledních 13 let. Čína vlastní 28 procent světové pryskyřice a 68 procent polyesterového polyamidu a akrylových vláken.

Geyer, odborný inženýr, který se specializuje na průmyslovou ekologii jako profesor Kalifornské univerzity v Santa Barbaře, studoval různé kovy, jejich využití a zacházení s nimi. Výroba plastů se prudce zrychluje, přibližně každých patnáct let se rychlost zdvojnásobuje. Produkce plastu již překonala množství prakticky všech ostatních materiálů vyráběných lidmi. Polovina veškeré vyrobené oceli se například používá ve stavebnictví pro svoji dlouhou životnost trvající několik desetiletí. Jak ale zjistila studie, polovina všech vyrobených plastů se stává odpadem za dobu kratší než jeden rok. Výroba plastů stále roste i kvůli zvýšenému využívání plastových obalů, které obsahují více než 40 % nevláknitých hmot.

Odlehlý ostrov pokrývá 38 milionů kusů plastového odpadu:

Zdroj: Youtube

Shromažďování plastového odpadu po celém světě

Stejný tým, vedený tentokrát Jenny Jambeckovou, vypracoval první studii, která vyhodnotila množství plastových odpadků každoročně proudících do oceánů. Výsledky tohoto výzkumu, publikovaného v roce 2015, vedou k odhadu, že v oceánech končí každý rok 8 milionů tun plastů. To odpovídá pěti nákupním taškám s plastovými odpadky v každé stopě na pobřežní čáře kolem světa.

„Neuvědomovali jsme si, jaké dalekosáhlé následky bude mít likvidace plastů pro naše prostředí, dokud tato situace nenastala,“ říká Jambecková. „Teď tu máme problém, který musíme chytře vyřešit.“

Získání kontroly nad plastovým odpadem je velký úkol, který vyžaduje komplexní a globální přístup. Jak říká Jambecková, tento přístup zahrnuje jak přehodnocení plastické chemie i vzhledu produktů, tak i změnu strategie recyklace a spotřebitelského využití. Spojené státy se v recyklaci plastů řadí za Evropu (30 % recyklovaného plastového odpadu) a Čínu (25 % recyklovaného odpadu). V USA se od roku 2012 stále recykluje pouze 9 % plastů.

„Naše společnost musí zvážit, zda stojí za to obchodovat s určitým komfortem na úkor čistého a zdravého prostředí,“ říká Geyer. „A u těch produktů, které způsobují v přírodě problémy, bychom měli přemýšlet o použití jiných materiálů. Nebo tyto produkty rovnou vyřadit.“

Článek, který vznikl ve spolupráci se společností National Geographic, byl poprvé publikován 19. července 2017 a aktualizován 20. prosince 2018 se zprávou o uznání Královské statistické společnosti.

Společnost National Geographic se zavázala omezovat znečištění přírody plasty. Další informace o našich neziskových aktivitách najdete na natgeo.org/plastics. Tento text je součástí našeho mnohaletého úsilí, které se pod názvem „planeta, nebo plasty“ snaží o zvýšení povědomí o globální krizi způsobené plastovým odpadem. Zamyslete se nad tím, co vy sami můžete udělat, abyste snížili vlastní spotřebu plastů na jedno použití a slibte si, že své předsevzetí splníte! 

Text: Laura Parkerová (specializuje se na témata o změnách klimatu a životním prostředí)