Top galerie

Pátrání po zaplaveném světě - Doggerlandu. EXKLUZIVNĚ PRO NG

Pátrání po zaplaveném světě - Doggerlandu. EXKLUZIVNĚ PRO NG

8 000 let př. n. l.: Skupina lovců-sběračů se před bouří stáhla do vnitrozemí Doggerlandu, po návratu však našla své tábořiště pod vodou. Nakonec už tu nebyla místa, kam by se dalo vkročit suchou noho

Archeoložka Lisa Snapeová Kennedyová vyznačuje v Goldcliffu stopy jeřába. Jeřábi jsou dnes v Británii vzácní, v mezolitu však byli tady i ve východněji položeném Doggerlandu cenným zdrojem potravy.

Při odlivu v ústí řeky Severn ve velšském Goldcliffu se ukázaly stopy lovce, který tudy kráčel před 7 500 lety. Hroty šípů vyrobené z kostí a parohů (vpravo), které byly vytaženy ze Severního moře při

Nástroje ze zvířecích rohů.

Jan Glimmerveen

Příběh této zmizelé země začal s ustupováním ledu. Před 18 000 let byla hladina moře kolem severní Evropy o 122 metrů níže než nyní.

První svědectví se objevila už někdy před jedním a půl stoletím, když rybáři začali u břehů Nizozemska hromadně lovit s takzvanou tralovou sítí.

Po celá desetiletí vytahovali rybáři ve svých sítích ze Severního moře stopy po zmizelém světě. Dnes si archeologové kladou aktuální otázku: Co se stane s lidmi, když jejich zemi zaplaví vzdouvající s

Jiným způsobem, jak se o Doggerlanďanech dozvědět více, je provádět vykopávky v nedalekých, přibližně stejně starých lokalitách, v nichž je jen mělká voda nebo které se při odlivu obnažují.

Řada odborníků začala pohlížet na Doggerland jako na klíč k pochopení mezolitu v severní Evropě a na mezolit pak zase jako na období, z něhož si můžeme vzít ponaučení, neboť i my žijeme v době klimati

Vedoucí archeolog Martin Bell z University of Reading si při odlivu musí pospíšit s odhalováním stop v ústí řeky Severn, které patří k místům s nejvyšším přílivem a nejnižším odlivem na světě. Na prác

Členové archeologického týmu z Goldcliffu roztahují plastovou fólii, na níž jsou černě vyznačeny stopy mezolitických lidí, jelenů a jeřábů. Červeně jsou zakresleny okraje ročních vrstev usazenin.

Zvětšit