Top galerie

Konzervovaný prasečí mozek. Výzkumníci, kteří použili mozky živočichů zabitých na potravu, teď obnovili některé buněčné funkce v prasečích mozcích několik hodin po porážce zvířete, což může nabídnout nový přístup ke studiu a léčbě nemocí a poruch mozku.

Konzervovaný prasečí mozek. Výzkumníci, kteří použili mozky živočichů zabitých na potravu, teď obnovili některé buněčné funkce v prasečích mozcích několik hodin po porážce zvířete, což může nabídnout nový přístup ke studiu a léčbě nemocí a poruch mozku.

Zvětšit