Top galerie

Když země ztratí vodu...

Když země ztratí vodu...

Namibie je proslavená svou pouští Namib a Kalahari.

Suchem trpí nejen lidé, ale i skot...

Třetinu kontinentu tvoří bezodtoké pánve. Koryta mnohých řek se zaplňují jen na část roku.

Velbloudí jsou pověstní svou schopností přežívat dlouho bez vody.

Mrtvý skot (zebu). Zebu jsou zvířata polopouštních a stepních oblastí, tukové zásoby jsou důležité pro jejich přežití v období sucha

Kosti uhynulých zvířat nejsou v pouštích výjimkou.

Zvětšit